Wonen en Zorg bij L1, 26 mei 2013

26 May 2013

Prof. dr. Jos Schols, hoogleraar ouderengeneeskunde aan de Universiteit Maastricht en werkzaam bij Vivre, aan tafel in het programma “De Rode Stoelen” op L1, 26 mei 2013. Het thema van dit programma betreft wonen en zorg. Iedereen wil langer thuis blijven wonen en de Nederlandse overheid stimuleert dit. Beleidsveranderingen zetten in dat mensen met een lichtere zorgvraag niet langer in het verzorgingshuis gaan wonen, maar thuis verzorgd worden. Dit heeft een groot effect op zowel op de thuiszorg als ook de verpleeghuiszorg. Thema’s als complexiteit van zorg, multimorbiditeit en mantelzorg worden besproken.  

Naast Prof. Schols, nemen ook Ger Peeters (directeur Wonen Limburg), Maud Katschner, wijkverpleegkundige en Ellie Loman, mantelzorgster.

Klik op de foto om het interview te bekijken: