Werkwijze Academische Werkplaats Ouderenzorg als internationaal voorbeeld

7 July 2016

Afgelopen tijd stond de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg centraal als model om een structurele en vruchtbare samenwerking te realiseren tussen wetenschap, praktijk en beleid van ouderenzorg en onderwijs. De multidisciplinaire werkwijze en kracht van duo-aanstellingen, waarbij senior onderzoekers werkzaam zijn in de praktijk wordt als voorbeeld gezien om evidence-based practice te realiseren in de ouderenzorg. In het kader van het Europese project ALHTOUR ontving de AWO van 22 t/m 24 juni haar partneruniversiteiten in Lissabon (Portugal), Macerate (Italië) en Leuven (België). In het ALHTOUR project heeft de AWO-ZL een voorbeeldfunctie voor de ontwikkeling van een ‘living lab’ voor gezondheidstoerisme in Portugal. 7 en 8 juli waren de ontwikkelaars van het My Home Life Program (Prof. Julienne Meyer en Prof. Belinda Dewar) op bezoek. Het My Home Life Progam heeft als doelstelling om kwaliteit van leven en zorg in verpleeghuizen te vergroten. 

ALHTOUR project: in het kader van het Alhtour project werden diverse werkbezoeken afgelegd zoals bij verpleeghuis Lückerheide (MeanderGroep) en La Valence (Envida). Deze werden gecombineerd met presentaties, over de ontwikkeling en effecten van kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie (Dr. Hilde Verbeek). Professor Jos Schols (Envida) gaf een gedetailleerd overzicht van de ontwikkeling van de Nederlandse verpleeghuiszorg. Schols: “Toekomstige verpleeghuizen zullen ‘warme intensive care’ worden van de ouderenzorg.” Lisette Ars (Envida) sprak over hoe binnen Envida familieleden meer betrokken worden bij de zorg in het verpleeghuis. Zij maken gebruik van onder andere theatervoorstellingen. Tevens werd Arion bezocht, een bedrijf dat zich richt op innovatieve zorgoplossingen, zoals het wassen zonder water. Fabian Groven presenteerde daar zijn onderzoek naar dit product

Tevens werd er een seminar gehouden, waarbij diverse projecten van het living lab de revue passeerden.  Prof. Odekerken (Universiteit Maastricht) gaf een presentatie over het cruciale effect van innovatief samenwerken volgens het voorbeeld van de Science Factory. Samenwerking tussen zorg- en kennisorganisaties was volgens Dr. Erik van Rossum (Zuyd Hogeschool) de sleutel tot het vormen van de academische werkplaats. Dr. Michel Bleijlevens (Universiteit Maastricht) toonde een innovatieve app waarmee verpleegkundigen en casemanagers dementie hun cliënten kunnen ondersteunen om langer thuis te blijven wonen. 

Vanuit Lissabon waren er bijdragen van onder andere Dr. Carrico over het vinden van oplossingen door praktijk gerichte ontwerpen, Prof. Fred sprak over veel belovend onderzoek naar herkenningspatronen bij dementie patiënten en Prof. Pereira Miguel sprak over de noodzaak om meer inzicht te krijgen in de voeding van ouderen om zo actievere en gezondere ouderen te krijgen.

My Home Life project: met het My Home Life Program werd onder andere een bezoek afgelegd aan zorgboerderij de Port, een innovatieve voorziening waar naast dagopvang ook 24uursverpleeghuiszorg gebodene wordt aan ouderen met dementie. De AWO-ZL onderzoek effecten van zorgboerderijen op ouderen met dementie en maakt daarbij een vergelijking met andere kleinschalige woonvormen en grootschalige afdelingen. De buitenlandse gasten waren onder de indruk van de verpleeghuiszorg in Nederland en de projecten die de AWO-ZL gezamenlijk en in co-creatie met haar partners uitvoert.