Werkbezoek My Home Life

5 May 2017

Vanuit de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg is er begin mei, samen met beleidsmedewerkers, managers en verpleegkundigen van de aangesloten zorgorganisaties, een werkbezoek gebracht aan Engeland en Schotland om het My Home Life (MHL) programma in de praktijk te zien. My Home Life heeft als visie “A world where all care homes for older people are great places to live, die, visit and work”. Uniek aan dit programma is een positieve, luisterende benadering waarin niet alleen bewoners en mantelzorgers centraal staan, maar ook iedereen die in een ouderenzorgorganisatie werkt.

Sinds een jaar heeft de Academische Werkplaats Ouderenzorg (AWO) contact met de ontwikkelaars van het My Home Life programma. Om te verkennen of het programma ook van toegevoegde waarde kan zijn in Nederland, hebben in het afgelopen jaar al diverse gesprekken plaatsgevonden. Vanuit Vivantes, Cicero, Envida, MeanderGroep, Mosae en Zuyderland hebben mensen aangegeven geïnteresseerd te zijn om meer te weten te komen over het MHL programma. Als onderdeel van deze verkenning, hebben zij samen met onderzoekers van de AWO een werkbezoek afgelegd aan Londen, Glasgow en omliggende plaatsen.

Het programma van het werkbezoek was intensief en zeer inspirerend. Op beide locaties is er gesproken met ontwikkelaars, trainers en gebruikers van het programma, inclusief de leiderschapstraining. In meerdere sessies is verteld over de inhoud van het programma. Het programma richt zich op vier pijlers, welke veel overeenkomsten vertonen met de inhoudelijke invulling in het nieuwe kwaliteitskader van de verpleeghuiszorg:

  • Het gezamenlijk ontwikkelen van best-practice voorbeelden
  • Focus op relaties in de zorg
  • Het houden van “caring conversations”
  • Waardering tonen


De ontwikkelaars vinden deze pijlers belangrijk voor de kwaliteit van leven in verpleeghuizen. Dit geldt niet alleen voor de bewoners maar ook juist ook voor mantelzorgers en iedereen die (vrijwillig of betaald) in het verpleeghuis werkt. Naast de theorie over het programma was er ook gelegenheid om met de trainers en gebruikers van gedachten te wisselen. Op deze manier hebben de aanwezigen gehoord hoe de pijlers van het programma in de dagelijkse werkzaamheden worden toegepast en waar de uitdagingen liggen.In kleine groepen zijn materialen van het programma uitgeprobeerd. Zo mocht iedereen een kaart met een aansprekende afbeelding kiezen om toe te lichten hoe het werkbezoek is ervaren.

Deze methode helpt om iedereen aan het woord te laten en persoonlijke ervaringen te horen die uitnodigen om in gesprek te gaan. In de verpleeghuizen die zijn bezocht, wordt de MHL methode met succes toegepast. Ook was te zien dat er veel aandacht is voor de wijze waarop men met elkaar communiceert, o.a. positief taalgebruik, vragend en luisterend, niet invullen voor de ander. Al met al heeft het bezoek de aanwezigen goed aan het denken gezet. Wat zou het programma voor onze eigen organisatie kunnen betekenen? Hoe kunnen we gebruik maken van de materialen? Weten we al voldoende over de concrete inhoud van het programma?

Het werkbezoek heeft niet alleen inzicht opgeleverd in het My Home Life-programma, maar heeft ook geleid tot het uitwisselen van kennis en ervaringen tussen mensen van de zorgorganisaties en de universiteit. In de komende tijd wordt verder verkend of en hoe My Home Life of elementen ervan kunnen worden ingezet in onze ouderenzorg. 

Meer informatie over het My Home Life programma: My Home Life Engeland en My Home Life Schotland.