Thema's

Op diverse thema’s hebben Limburgse ouderzorgorganisaties een leidende rol in Nederland en het buitenland. Voorbeelden zijn de invoering van fixatievrije zorg, stimuleren van bewegen en inzet van technologie.

De meeste werkzaamheden van de werkplaats richten zich op de thema’s bewegen, dementie, diagnostiek, innovaties, kwaliteit, mantelzorg, palliatieve zorg, revalidatie en vrijheidsbeperking.