Angèle van Kasteren, Coördinator CIZOP (MeanderGroep)

'Bondgenootschap van de toekomst en de verbinding tussen formele en informele zorg '

Angèle van Kasteren (53) heeft ruim twintig jaar ervaring met het werken in de zorg én met het managen van professionals, vrijwilligers en mantelzorgers. ‘De druk op mantelzorgers neemt steeds meer toe. Er liggen zoveel kansen om de samenwerking tussen professionals en mantelzorgers te verbeteren. Mantelzorgers kijken vaak op tegen zorgpersoneel. Medewerkers zelf zijn zich daar vaak niet eens van bewust’ weet Angèle uit ervaring. Met grote drive werkt ze ambitieus aan een betere verbinding tussen formele en informele zorg en initieert ze activiteiten om de partijen op gelijkwaardige wijze bij elkaar te brengen en te verbinden.

Ze stuurt als coördinator het CIZOP (Centrum Informele Zorg Ondersteuning Parkstad) aan dat  formeel geplaatst is bij de MeanderGroep. CIZOP is een netwerkorganisatie van het Steunpunt Mantelzorg, Ruggesteun, Buddyzorg Limburg en het Toon Hermans Huis in Parkstad Limburg.

De organisatie zet professionele krachten in ter ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers. Angèle van Kasteren:
’Dankzij de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers kan doorstroming naar professionele zorg vaak voorkomen worden. Goede ondersteuning van vrijwilligers in de zorg en mantelzorgers is daarbij heel belangrijk. We willen vrijwilligers immers behouden en voorkomen dat mantelzorgers zichzelf buitenspel zetten. Zo krijgen mantelzorgers emotionele en/of praktische steun. Een mantelzorgmakelaar helpt de mantelzorgers de knelpunten in kaart te brengen en deze zoveel mogelijk uit de weg te ruimen, om zodoende meer rust in de mantelzorgsituatie te bewerkstelligen. We bieden vooral ook lotgenoten contact bijvoorbeeld in de vorm van maandelijkse mantelzorg- of inloopbijeenkomsten die gratis toegankelijk zijn. Voor mantelzorgers is erkenning en herkenning heel belangrijk. Daarnaast bieden we cursussen bijvoorbeeld ‘Mantelzorg en dementie’ die inspelen op de balans tussen zorgen en ontspanning en de mantelzorgers leren respijtzorg in te zetten. We hebben 200 Ruggesteun vrijwilligers in Parkstad die de zorg een dagje over kunnen nemen, ziekenhuisbegeleiding verzorgen of palliatieve zorg aan huis begeleiden of buddy’s (veelal zorgprofessionals) die vrijwillig chronische patiënten ondersteunen. Wat vrijwilligers in de zorg betreft, is het belangrijk dat mensen bepaalde competenties (vooral luistervaardigheden en empatisch inlevingsvermogen) hebben en zelf grenzen kunnen stellen. De werving en selectie van vrijwilligers is daarop gericht.’

Angèle van Kasteren was binnen Meandergroep projectleider van de pilot ‘In voor Mantelzorg’. Een landelijk initiatief om aan de mindset te werken van professionals en mantelzorgers. Ze schreef het projectplan ‘Het bondgenootschap van de toekomst’. Angèle: ‘Bondgenootschap is een term die in het gehele project steeds weer terugkomt. Als je de zorg samen kunt doen dan is de cliënt gelukkiger, de mantelzorger voelt zich nuttiger en het werk voor de zorgverlener wordt prettiger. In gesprekken tussen zorgverleners en mantelzorgers komt er meer aandacht voor de mens achter de bewoner en worden praktische zaken gemakkelijker bespreekbaar gemaakt. Zo kwam tijdens een huiskamergesprek ter sprake dat een zorgmedewerker graag op mooie zomeravonden eens met een groep bewoners wil wandelen, maar daarbij hulp nodig had. Een dochter van een bewoonster gaf aan heel graag te willen helpen, maar ze dacht dat na 18.00 uur niemand meer op bezoek mocht komen omdat de meeste bewoners dan slapen. Wat die dochter niet wist, is dat de mensen gaan slapen omdat ze geen prikkels meer krijgen. Maar juist een wandeling kan ervoor zorgen dat ze positief geprikkeld worden en dan verschuift hun bedtijd gewoon. Het resultaat is dat er een lijst met telefoonnummers is uitgewisseld van mantelzorgers die paraat staan om bij mooi weer ‘s avonds de wandelingen mee te begeleiden.

Dit jaar is binnen de Meandergroep de pilot ‘In voor Mantelzorg’ succesvol gebleken. In dit project werden tools (samenspelscan, huiskamergesprek) aangereikt om professionals en mantelzorgers op gelijkwaardige manier te laten samenwerken. Na een aantal maanden werden al zoveel positieve ontwikkelingen gemeten dat dit aanleiding was om deze andere werkwijze gefaseerd in de Meandergroep organisatie uit te rollen.

Angèle van Kasteren: ‘In de praktijk blijkt dat er tools zijn om de kwaliteit van leven naar een hoger niveau te tillen. Met de start van het nieuwe mantelzorgonderzoek vanuit de eigen Werkplaats ben ik zeer verheugd. Onderzoek levert de bewijzen dat we de juiste koers varen en daarmee komt het thema mantelzorg steviger op de agenda bij politiek en management van zorgorganisaties. De mantelzorgers verdienen dit want van de totale zorg in Nederland wordt 80% verleend door informele zorg.’

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Angèle van Kasteren, Coördinator Cizop (Meandergroep), angelevankasteren@mgzl.nl of telefoon +31 45 2114000.