Jolanda van Haastregt & Rixt Zijlstra, Onderzoekers Universiteit Maastricht

'Vanuit de praktijk verbinding zoeken met onderzoek'

Twee onderzoekers Jolanda van Haastregt en Rixt Zijlstra van Universiteit Maastricht vertellen over hun werk in het onderwijs en het onderzoek én over het feit dat ze sinds kort allebei één dag in de week in de praktijk gedetacheerd zijn naar de zorgorganisaties Vivantes en Mosae Zorggroep. Vanaf de zomer 2014 zijn de beide zorgorganisaties Vivantes en Mosae Zorggroep partner van de Academische Werkplaats. Met ingang van 1 januari 2015 hebben beide onderzoekers vanuit de Academische Werkplaats Ouderenzorg een duo-aanstelling en dat betekent dat ze contactpersoon zijn tussen universiteit en zorginstelling en een link vormen tussen wetenschap en praktijk. De gezondheidswetenschappers Jolanda van Haastregt en Rixt Zijlstra hebben de afgelopen jaren als onderzoeker en docent ervaring opgedaan op het gebied van onderzoek naar innovaties in de ouderenzorg.

Jolanda van Haastregt: ‘De eerste maanden bij Mosae Zorggroep staan vooral in het teken van kennismaken en open gesprekken voeren met directie, managers, beleidsmedewerker en zorgverleners. Het is met name luisteren waar de behoefte aan onderzoek ligt. Voor een onderzoeker is het heel belangrijk om verhalen uit de praktijk te horen en te weten wat er precies speelt. Na de inventarisatie bekijken we waar voor Mosae Zorggroep de prioriteit ligt. Vervolgens worden de raakvlakken met de Academische Werkplaats in kaart gebracht en wordt bekeken waar de match is. Mogelijk dat vanuit de werkplaats kennis beschikbaar is of onderzoeksprojecten lopen, waar Mosae Zorggroep bij kan aansluiten. Of dat er nieuwe onderzoekstrajecten worden gestart eventueel in samenwerking met andere zorgorganisaties binnen de werkplaats. Mijn ervaringen zijn tot nu toe positief. De constructieve medewerking van het personeel en de passie waarmee deze mensen in de ouderenzorg werken, spreekt mij enorm aan.’ 

Rixt Zijlstra: ‘Organisatiebreed zijn binnen Vivantes gesprekken gevoerd. De diverse stakeholders komen allemaal aan bod: van de Raad van Toezicht tot de OR, van de cliëntenraad tot de zorgcoördinatoren, van managers tot verpleegkundigen, van beleidsmedewerker tot ICT-er, van horecapersoneel tot vrijwilliger. In de gesprekken staan ze allemaal open voor het thema onderzoek. Ze vertellen openhartig over wat ze in de praktijk signaleren, wat interessant is om verder uit te diepen en waar onderzoek een toegevoegde waarde zou kunnen hebben. Als wetenschapper heb je soms ideeën over wat je zou willen onderzoeken, maar het is juist de kunst om de aansluiting en het gevoel met de praktijk te houden en daarin strategisch te handelen.’

Jolanda van Haastregt: ‘De actuele vraagstukken in de ouderenzorg zoals een grotere rol van mantelzorger is binnen de werkplaats een thema waar nadrukkelijk aandacht aan besteed wordt, en waar men ook binnen Mosae Zorggroep actief mee bezig is. Op dit gebied kunnen Universiteit en zorgorganisatie elkaar waarschijnlijk goed versterken in de toekomst. Daarnaast bevindt de organisatie zich intern in een uitdagende fase waarin de overgang wordt gemaakt naar zelfsturende teams. De nieuwe manier van werken heeft een grote impact op de organisatie. Het is interessant om na te gaan welke rol de Academische Werkplaats kan spelen in dit proces, bijvoorbeeld op het gebied van (proces)evaluatie van de nieuwe manier van werken’.


Rixt Zijlstra: ‘Binnen de zorgorganisatie Vivantes ervaar ik een open houding ten aanzien van samenwerking; zowel voor onderzoek met de kennisinstellingen Universiteit Maastricht en Zuyd Hogeschool als met andere zorgorganisaties. Het is juist de bedoeling van de werkplaats om met elkaar kennis te delen en voordelen van elkaar te hebben. Vooral nu in de fase waarin zoveel verandert binnen de ouderenzorg, is het voor de partners van de werkplaats belangrijk om ervaringen uit te wisselen en samen een weg te vinden in de herinrichting van de ouderenzorg. Het is een uitdaging voor alle ouderenzorginstanties om goede kwaliteit te blijven leveren én meer te doen met minder. Binnen Vivantes wordt hiervoor onder andere nieuwe technologie ingezet’.

Jolanda van Haastregt: ‘Het stadium waarin we zitten is te vroeg om uitspraken te kunnen doen over de vruchten die de samenwerking met de werkplaats voor Mosae Zorggroep zal opleveren. Mijn verwachting is echter dat de samenwerking voor beide partijen belangrijke voordelen met zich mee zal brengen. Of dit inderdaad het geval is, zal regelmatig samen geëvalueerd worden’.

Rixt Zijlstra: ‘Voor mij is dit werk een ontdekkingsreis. Met een frisse blik ga ik vanuit de praktijk op zoek naar de verbinding met onderzoek. Ik zie allerlei aanknopingspunten voor onderzoek, maar het gezamenlijk prioriteiten stellen is hierin van belang. Daarnaast is het de kunst om binnen de werkplaats en tussen de betrokken zorginstellingen de beschikbare informatie effectief met elkaar te delen. En hoe zorg je dat de betrokkenen geïnformeerd blijven? Daar zijn al stappen gezet met de website, nieuwsbrief, twitter, overleg en uitwisseling van notulen. Het blijft een aandachtspunt om met elkaar in contact te blijven.’