Nicole van den Ham, Claudia Steinbusch en Kyra Webers , Beleidsmedewerkers van MeanderGroep Zuid-Limburg

'Research en praktijk moeten elkaar aanvullen'

Drie beleidsmedewerkers van MeanderGroep Zuid-Limburg, Nicole van den Ham, Claudia Steinbusch en Kyra Webers vertellen over hun ervaringen met het project om zelfredzaamheid thuis en mantelzorg 'nieuwe stijl' te bevorderen. Hoe hebben ze samen met andere zorgorganisaties een weg gevonden om ouderen en hun sociale netwerk meer eigen regie te geven?

De drie beleidsmedewerkers van MeanderGroep zijn vanuit hun rol betrokken bij het project Innovatiegelden waarvoor het Zorgkantoor één miljoen euro beschikbaar stelde aan de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg. Het project richtte zich op vier thema’s: 1) het stimuleren van bewegen, 2) zelfredzaamheid en ‘mantelzorg nieuwe stijl’, 3) preventie van vrijheidsbeperking thuis en 4) technologische en sociale innovaties.

Kyra Webers: ‘De thema’s mantelzorg en vrijheidsbeperking sluiten het beste aan bij de lopende activiteiten binnen Meander. Daarom is ervoor gekozen ons kartrekker te laten zijn van initiatief 2) en 3). Bij de andere projecten 1) en 4) zijn we als volger betrokken geweest. Voor ieder initiatief zijn projectgroepen (bestaande uit partners van de Academische Werkplaats: MeanderGroep, Sevagram, Envida, Cicero Zorggroep, Orbis Medisch en Zorgconcern, Mosae Zorggroep en Vivantes, UM en Zuyd Hogeschool) samengesteld en deze hebben minimaal één of twee keer per maand overleg gehad om af te stemmen en de aanpak en voortgang te bespreken om binnen de gestelde termijn van 1 oktober 2014 de resultatenafspraken met het Zorgkantoor te kunnen realiseren.‘

Claudia Steinbusch, projectleider thema ‘Zelfredzaamheid en mantelzorg nieuwe stijl’: ‘In het begin was het met name zoeken om tussen onderzoek en praktijk de goede aansluiting te kunnen maken. Binnen Meander bijvoorbeeld waren we bezig met een eigen activeringsprogramma voor ouderen en dan is het de kunst om verbindingen te maken naar andere instrumenten en methodes zoals Function Focused Care, die ook voor onze medewerkers in te passen zijn. In onze projectgroep waren deelnemers van MeanderGroep, Cicero, Envida en Sevagram vertegenwoordigd. Drie deelstudies zijn gestart om de zelfredzaamheid van ouderen in de thuissituatie te verhogen, de betrokkenheid van het netwerk rondom de ouderen (zowel thuis als in het verpleeghuis) te versterken en de mantelzorgers op een structurele manier te betrekken bij de zorg. In de ene deelstudie heeft bijvoorbeeld het Steunpunt Mantelzorg een belangrijke ondersteunende rol vervuld en in de andere deelstudie hadden een ergotherapeut, mantelzorgondersteuner en een zorgtrajectbegeleider een versterkende rol. Eén van de resultaten is dat de evaluatie van de zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) belangrijke handvaten heeft opgeleverd voor gebruik bij ouderen en dat is belangrijk omdat alle gemeenten in Zuid-Limburg met deze matrix gaan werken binnen de nieuwe indicatiestelling. Dat is slechts een tipje van de sluier van de resultaten van het project Innovatiegelden. Een deel van de resultaten zullen tijdens het jaarlijkse symposium van de Academische Werkplaats op 21 november a.s. bekend worden gemaakt.’

Kyra Webers, betrokken bij dit project vertelt over de samenwerking: ‘Dit project doen we samen en dat betekent dat iedere instelling input levert en het minder goed past bij de lopende activiteiten in je eigen organisatie. In je eigen organisatie ben je bezig met het afstemmen en vraag je collega’s om de vragenlijst te bekijken. Terwijl in deze werkwijze ga je met elkaar de discussie aan en wordt de vraag gesteld of de lijst er überhaupt moet komen. Je krijgt andere zienswijzen, je gaat breder kijken en het stuurt je in een andere richting dan je oorspronkelijk gedacht had. Alle partners van de Academische Werkplaats Ouderenzorg hebben één gemeenschappelijk doel en timmeren hard aan de weg om op hun eigen manier de beste kwaliteit ouderenzorg te realiseren. Allemaal worstelen we met hetzelfde en zijn we bezig om de zorg beter te laten aansluiten bij de wens van ouderen en om zo lang mogelijk de regie over hun leven en dagelijkse activiteiten te houden. Het was een eyeopener om te zien dat we allemaal proberen hetzelfde wiel uit te vinden. Door met zijn allen rondom de tafel te gaan zitten, hebben we een gezamenlijk wiel kunnen uitvinden en zijn we met gebundelde krachten tot mooie oplossingen kunnen komen.’

Claudia vult aan: ‘Het succes is dat door de gedwongen samenwerking een opening is ontstaan waardoor over en weer meer contact is tussen medewerkers in de verschillende ouderenzorginstellingen en met elkaar thema’s gedeeld kunnen worden. Dat is uniek voor de samenwerking in de ouderenzorg in de regio Zuid-Limburg, met als belangrijke kartrekker de Academische Werkplaats Ouderenzorg. De uitdaging voor de toekomst is dat de link tussen wetenschap en praktijk goed in de gaten wordt gehouden door tijdig medewerkers uit de praktijk bij de opzet van projectvoorstellen te betrekken.’

Nicole van den Ham: ‘Op 30 september jl. zijn op hoofdlijnen de resultaten aan het Zorgkantoor gepresenteerd. De eerste reacties waren vooralsnog positief gestemd en de vertegenwoordigers van de AWBZ uitvoeringsorganisatie waren enthousiast te spreken over de rapportage, de presentatie en de uitkomsten van het project. De betere verbinding tussen de ouderenzorginstellingen was een bijzonder waardevol resultaat. We weten onderling waar we mee bezig zijn en doordat we elkaar persoonlijk hebben leren kennen is de drempel wederzijds verlaagd en zoek je een collega bij een andere ouderenzorgorganisatie in de buurt nu gemakkelijker op. Dat is zeker een grote winst voor de ouderenzorg in Zuid-Limburg. De volgende stap is, hoe houden we met elkaar vast waar we op hebben ingezet. Volgend jaar is de financiering anders, iedere organisatie krijgt zoals voorheen haar eigen prijsopslag. Vanuit de Academische Werkplaats hebben de zorgorganisaties in ieder geval afstemming bereikt over de thema’s. De samenwerking die we met dit project Innovatiegelden op de vier hierboven genoemde thema’s in gang hebben gezet krijgt daarmee een natuurlijk vervolg. Met de stimulerende rol van de Academische Werkplaats in onze regio kunnen we als zorgorganisaties ook in de toekomst de beste zorg voor ouderen bieden.‘

 

Foto homepage vlnr Nicole van den Ham, Claudia Steinbusch en Kyra Webers