Hulpverleners/cliëntondersteuners gezocht om website voor cliëntondersteuning te testen

4 April 2019

In samenwerking met cliënten die langdurige zorg of ondersteuning ontvangen, is de website www.watikbelangrijkvind.nl ontwikkeld door de afdeling Huisartsgeneeskunde van de Universiteit Maastricht. Deze website helpt cliënten met de bewustwording van hun voorkeuren bij de keuze voor zorg of ondersteuning. Cliënten die mee hebben gewerkt aan de ontwikkeling van de website zijn positief over het nut en de gebruiksvriendelijk van het instrument. De website is nu te bekijken en gebruiken via www.watikbelangrijkvind.nl.

Als vervolg na deze ontwikkeling wil de afdeling Huisartsgeneeskunde onderzoeken op welke manier de website in de praktijk gebruikt zou kunnen worden en de invloed op de gesprekken die worden gevoerd tussen hulp/zorgverleners en cliënten.

Daarom zijn de onderzoekers op zoek naar hulpverleners/cliëntondersteuners die de website zouden willen gebruiken tijdens hun gesprekken met 1-3 cliënten over zorg of ondersteuning. Deze hulpverleners/cliëntondersteuners krijgen een vergoeding van 25 euro per cliënt en de cliënt zelf zal ook een vergoeding van 25 euro ontvangen na deelname.

Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen? 

Neem dan contact op met de onderzoeker van deze studie Karin van Leersum via karin.vanleersum@maastrichtuniversity.nl

 

Extra informatie indien u geïnteresseerd bent in de studie:  

Wat houdt de tool (interactieve website) in?  

‘Wat ik belangrijk vind’ is een interactieve website die cliënten met een zorgvraag kan helpen bij hun keuze voor langdurige zorg. ‘Wat ik belangrijk vind’ helpt cliënten en/of hun vertegenwoordiger na te denken over hun wensen en voorkeuren ten aanzien van de zorg. Bewustwording van de persoonlijke voorkeuren bij de keuze voor langdurige zorg leidt tot een betere afstemming wat resulteert in grotere tevredenheid over de gekozen zorg en kwaliteit van leven van de cliënt.

Wat is het doel van de studie?

Cliënten en cliëntondersteuners die mee hebben gewerkt aan de ontwikkeling van ‘Wat ik belangrijk vind' zijn erg positief over het nut en de gebruiksvriendelijk van dit instrument.

We willen nu onderzoeken op welke manier de tool in de praktijk gebruikt zou kunnen worden en de invloed die het werken met ‘Wat ik belangrijk vind'  heeft op de gesprekken over de zorgkeuze. We zijn daarbij vooral geïnteresseerd in de ‘rijkdom’ van de gesprekken. Denk daarbij aan actieve inbreng van de cliënt, de onderwerpen die worden besproken, de keuzemogelijkheden, de onderlinge afstemming, etc. Het gaat nadrukkelijk niet om de beoordeling van de cliëntondersteuner maar om de ervaringen met het gebruik van de tool ‘Wat ik belangrijk vind'. 

Wat wordt er van u gevraagd?

-     We vragen de cliëntondersteuners of zij de tool willen gebruiken tijdens een gesprek met 1-3 cliënten over hun keuze voor zorg of ondersteuning.
-     De cliëntondersteuners krijgen een korte instructie over het gebruik van ‘Wat ik belangrijk vind'.
-     De cliënten wordt gevraagd om zich met behulp van ‘Wat ik belangrijk vind' voor te bereiden op het gesprek met de cliëntondersteuner.
-     Wanneer de cliënt toestemming geeft zal een onderzoeker tijdens een gesprek aanwezig zijn om mee te kijken en het gesprek op te nemen (audio).
-     Na het gesprek worden de cliënt en de cliëntondersteuner geïnterviewd (15min.).
-     De cliënt en de cliëntondersteuners krijgen een vergoeding van 25 euro voor deelname.