Warning message

Submissions for this form are closed.

Symposium AWO | 16 november 2017 | Toekomst van de ouderenzorg: Werken met hart en ziel aan innovatie

Hoe ziet de toekomst van de ouderenzorg eruit? Hoewel niemand dit precies weet, zien we wel een aantal trends. Ouderen houden steeds meer regie over hun leven en stellen andere eisen aan zorgverlening. Daarnaast zien we ook dat de arbeidsmarkt verandert. Er zijn minder mensen beschikbaar en aan hen worden andere eisen gesteld. Goede kwaliteit van zorg komt pas echt tot stand in een gelijkwaardige zorgrelatie tussen ouderen en professionals, waarbij het primair gaat om de bijdrage aan de levenskwaliteit van ouderen. Hoe kunnen we dit tot stand laten komen, voor nu en in de toekomst? Antwoorden hierop kunnen we vinden op het gebied van technologie, sociale innovaties of in het anders opleiden van medewerkers. In dit jaarlijks symposium van de Academische Werkplaats Ouderenzorg willen we samen met medewerkers, die actief zijn in de intra- en extramurale zorg, van gedachten wisselen over wat de succesfactoren zijn voor een duurzame en goede kwaliteit van zorg. 

Wat gaan we doen?

Onder leiding van middagvoorzitter Jan Hamers, Hoogleraar Ouderenzorg en voorzitter van de Academische Werkplaats Ouderenzorg, komen de volgende thema’s aan bod: 

  • Inzicht vanuit de wetenschap en praktijk in de mogelijkheden van ondersteunende technologie;
  • Hoe maken we een zorgpraktijk waarin ruimte kan zijn om samen innovatief te experimenteren?;
  • Hoe kunnen we de levenskwaliteit van ouderen vergroten?;
  • Discussie in kleine groepen over succesfactoren om goed te kunnen werken in de ouderenzorg, waarin de zorgrelatie centraal staat.

 Hier kunt u het programma downloaden >

Voor wie?

Het middagsymposium is primair bedoeld voor alle medewerkers, waaronder (wijk)verpleegkundigen, zichtbare schakels, verzorgenden, helpenden, huishoudelijke hulpen, artsen, paramedici, psychologen, maatschappelijk werkenden, activiteitenbegeleiders, teamleiders, managers, HR-medewerkers, directie van de zorgorganisaties, onderzoekers en docenten behorend tot de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg: Cicero Zorggroep, Envida, MeanderGroep, Mosae Zorggroep, Sevagram, Vivantes Ouderenzorg, Zuyderland, Zuyd Hogeschool en Universiteit Maastricht.

Wanneer?

Donderdag 16 november 2017 van 12:00 – 17:00 uur, met aansluitend een informele borrel.

Waar?

Theater Sevagram
Henri Dunantstraat 3
6419 PB Heerlen

Aanmelden

De inschrijving is gesloten.