Symposium Academische Werkplaats Ouderenzorg op 16 november 2017: Toekomst van de ouderenzorg: Werken met hart en ziel aan innovatie

16 November 2017

Hoe ziet de toekomst van de ouderenzorg eruit? Hoewel niemand dit precies weet, zien we wel een aantal trends. Daarnaast zien we ook dat de arbeidsmarkt verandert. Er zijn minder mensen beschikbaar en aan hen worden andere eisen gesteld. Goede kwaliteit van zorg komt pas echt tot stand in een gelijkwaardige zorgrelatie tussen ouderen en professionals, waarbij het primair om de bijdrage aan de levenskwaliteit van ouderen. Hoe kunnen we dit tot stand laten komen, voor nu en in de toekomst? Antwoorden hierop kunnen we vinden op het gebied van technologie, sociale innovaties of in het anders opleiden van medewerkers.

Graag willen we het jaarlijks symposium van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg op 16 november gebruiken om samen met medewerkers, die actief zijn in de thuiszorg of verpleeghuiszorg van gedachten te wisselen en antwoorden te formuleren welke acties we kunnen ondernemen om ook in de toekomst goede zorg te kunnen blijven bieden. Meer informatie leest u hier