Symposium 21 nov 2014: 'Menswaardige zorg thuis: omgaan met uitdagingen in complexe zorgsituaties'

21-11-2014

Orbis Thuis, locatie Orbis Medisch Centrum, Sittard-Geleen

Er staan ons grote veranderingen te wachten omdat vanaf 1 januari 2015 de zorg voor ouderen verder zal verschuiven naar de thuissituatie. Dat betekent onder andere dat de omvang van de complexe zorg voor de meest kwetsbare ouderen in de thuissituatie zal toenemen. Mantelzorgers, wijkverpleegkundigen en andere medewerkers actief in de thuiszorg kunnen voor verschillende uitdagingen komen te staan. Voorbeelden hiervan zijn cliënten die aangeven geen zorg te willen ontvangen maar die misschien wel nodig hebben. Of ouderen met dementie die agressief zijn of dwalen maar toch alleen thuis wonen. Er kan soms zelfs sprake zijn van onvrijwillige zorg.

De vraag die centraal stond tijdens dit symposium: hoe moeten we handelen in deze transitie om menswaardige zorg thuis te bewaken?  Mogelijk kunnen we de expertise vanuit de intramurale zorg in de wijk inzetten om in moeilijke situaties oplossingen te vinden. Daarom hebben wij tijdens het symposium met medewerkers actief in de intramurale en extramurale zorg samen van gedachten gewisseld over oplossingen voor de genoemde uitdagingen.

Klik hier om de humoristische kijk te zien van een cabaretier op bejaarden : het grijze gevaar.

Klik hier om het programma te downloaden.

Bekijk hieronder de presentatie(s). Klik in de kolom rechts om een ander onderdeel te kiezen.
12.30: 
Ontvangst met koffie / thee