Subsidie Arbeidsbesparende Innovaties

11 April 2013

Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg hebben besloten het project (arbeidsbesparende) innovaties in de ouderenzorg te subsidiëren. Dit project zal onder andere vanuit de Academische Werkplaats Ouderenzorg worden uitgevoerd. Het project start op 1 april 2013 en heeft een looptijd van 4 jaar. Projectleiders zijn prof. Dr. Jan Hamers en prof. Dr. Luc de Witte.