Personal name: 
Stefanie Linssen
Present job: 
Verpleegkundige MeanderGroep Zuid-Limburg
Quote: 
Toenemende complexiteit binnen ouderenzorg, vraagt om specialistische kennis van HBO verpleegkundigen.
Testimonial: 

Na de officiële opening van het vierdaagse European Nursing  Congress in Rotterdam op 4 oktober jl. sprak Prof. Jan Hamers in informele kring , samen met twee verpleegkundigen, afzonderlijk met de staatsecretaris van VWS, Martin van Rijn en koningin Maxima. Één van die verpleegkundigen was Stefanie Linssen, die als HBO-VGG verpleegkundige sinds 2009 werkzaam is in het verpleeghuis Lückerheide te Kerkrade behorende bij de MeanderGroep Zuid-Limburg en actief is binnen de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg.

Stefanie Linssen (30) vertelt over haar bijzondere ervaring: ‘En dan sta  je ineens oog in oog met koningin Maxima. Samen met nog een andere HBO verpleegkundige die als zichtbare schakel in de thuiszorg werkzaam is, volgt een informeel tafelgesprek. Met grote interesse stelt koningin Maxima vragen en luistert ze aandachtig naar onze praktijkervaringen. We hebben verteld over onze werkzaamheden en een beeld geschetst van de toenemende complexiteit binnen de ouderenzorg. De aandacht hebben we gevestigd op de rol van de HBO-verpleegkundige, de overstijgende werkzaamheden passend bij het HBO-competentie profiel en de noodzaak om meer hoger opgeleiden binnen de praktijk van de ouderenzorg te plaatsen kenbaar gemaakt. Het meest opvallende vond ik de opmerking die koningin Maxima maakte met betrekking tot bijscholing. Prinses Amalia had namelijk die week een vrije dag van school in verband met een studiedag van haar leerkracht. Koningin Maxima stelde ons de vraag of dit ook binnen de ouderenzorg gefaciliteerd wordt. Een zeer voorliggende en eenvoudige vraag zou je denken. Toch waren wij korte tijd stil. Binnen de ouderenzorg is dit immers niet zo vanzelfsprekend. Toen koningin Maxima hoorde dat bijscholing vrijwel altijd in eigen tijd dient te gebeuren, stelde zij dat de gezondheidszorg nog iets kon leren van het onderwijs. In het gesprek met staatssecretaris van Rijn stond de kwaliteit, de rol en inzet van de HBO verpleegkundige binnen de ouderenzorg centraal. De toenemende complexiteit vraagt om specialistische kennis. Om dit te realiseren zou er kritisch gekeken moeten worden naar de teamsamenstelling en meer HBO-verpleegkundige binnen de ouderenzorg. Ik hoop natuurlijk dat zij iets vanuit onze ervaringen en tips meenemen binnen de wet en regelgeving m.b.t. ouderenzorg. Het was een eervolle en unieke ervaring om met deze bijzondere mensen in gesprek te gaan. Ik ben dan ook zeer dankbaar dat ik dit heb mogen meemaken.’