Sandra Zwakhalen benoemd tot hoogleraar Verplegingswetenschap

1 February 2018

Sandra Zwakhalen, werkzaam bij de vakgroep Health Services Research, is benoemd als hoogleraar Verplegingswetenschap in de Faculty of Health Medicine and Life Sciences aan de Universiteit Maastricht. De leerstoel die zich in het bijzonder richt op de geriatrische zorg thuis wordt deels gefinancierd door Zuyd Hogeschool.

Als hoogleraar gaat Sandra Zwakhalen onderzoek opzetten in de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg dat zich richt op het zo lang mogelijk thuis wonen van kwetsbare ouderen. 

Dat is namelijk wat mensen graag willen, terwijl dat niet altijd meer mogelijk is door lichamelijke en/of psychische beperkingen. Sommige ouderen kunnen terugvallen op mantelzorg, anderen kunnen dat minder omdat mantelzorg ontbreekt of overbelast is. Toch denkt Zwakhalen dat langer thuis wonen kan: “door kwalitatieve hoogwaardige zorg te leveren en deze op maat te organiseren en in te zetten ”. In het onderzoek en het zoeken naar oplossingen werkt Zwakhalen samen met ouderen, mantelzorgers en professionele zorgverleners. Daarnaast richt het onderzoek van Zwakhalen zich op ‘essentiële zorg’. Daarmee wordt gedoeld op zorg die mensen nodig hebben om hun basisbehoeften te vervullen: “We moeten ouderen die thuis wonen ondersteunen bij aspecten waar het echt om gaat, basisbehoeften. Aspecten als eten, drinken, wassen en aankleden, maar ook mobiliteit zijn van groot belang voor het dagelijks functioneren. Het stelt de thuiswonende ouderen immers in staat de dagelijkse activiteiten zo goed mogelijk uit te voeren.”

Vanuit haar leerstoel zal Sandra Zwakhalen ook onderwijs geven aan studenten Gezondheidswetenschappen en Geneeskunde van de UM en studenten Verpleegkunde van Zuyd Hogeschool. 

Over Sandra Zwakhalen

Sandra Zwakhalen (1973) begon haar loopbaan als wijkverpleegkundige nadat zij haar opleiding Verpleegkunde bij de Hogeschool Verpleegkunde (HBO-V Sittard) voltooide. Zij waardeert het dan ook zeer dat de leerstoel mede tot stand is gekomen door de investering van Zuyd Hogeschool. Haar belangstelling is altijd uitgegaan naar de zorg voor kwetsbare ouderen. Zwakhalen promoveerde in 2007 op het onderwerp “Pijn bij kwetsbare ouderen met dementie”.  Sindsdien werkt ze bij de vakgroep Health Services Research, Universiteit Maastricht. Daarnaast werkt zij een aantal jaren bij de University of Greenwich in Londen als visiting professor. 

De oratie van Sandra Zwakhalen zal plaatsvinden op 14 december 2018.