Samenwerken aan invulling kwaliteitskader verpleeghuiszorg

22 May 2017

De zorgorganisaties binnen de Academische Werkplaats Zuid-Limburg (AWO) hebben besloten samen te werken bij de invulling en uitwerking van het nieuwe kwaliteitskader verpleeghuiszorg. 

Een belangrijk vertrekpunt is dat het nieuwe kader niet ‘het nieuwe afvinklijstje’ moet worden. Gekeken wordt hoe het kwaliteitskader kan worden uitgewerkt om beter inzicht te krijgen in de zorgkwaliteit, zo dat die kan worden geoptimaliseerd. Daarom wordt nu bijvoorbeeld door de AWO een nieuwe methode ontwikkeld om kwaliteit van zorg te meten vanuit het perspectief van cliënten. Ook wordt gekeken hoe de Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen (LPZ) kan worden aangepast om verschillende aspecten van zorgkwaliteit (zoals indicatoren basisveiligheid en cliëntenoordelen) te meten. 

In het najaar wordt de aangepaste LPZ binnen de AWO getest. Eveneens lopen binnen de AWO tal van innovatieve projecten met als doel de kwaliteit van zorg te verbeteren. Een voorbeeld daarvan is het project Verpleeg(t)huis, waarbij de organisatie van de verpleeghuiszorg radicaal wordt veranderd.