Revalidatie

“Naar een snel herstel van het dagelijks functioneren”

Geriatrische revalidatiezorg heeft tot doel het verlies van zelfredzaamheid bij kwetsbare ouderen na ziekenhuisopname te minimaliseren en het herstel na ziekenhuisopname te versnellen en te verbeteren. Dit gebeurt door middel van kortdurende, multidisciplinaire, op herstelgerichte zorg. Binnen dit thema onderzoekt de werkplaats hoe deze zorg kan bijdragen aan het behoud en herstel van functioneren van kwetsbare ouderen na een (acute) ziekenhuisopname.