Resultaten van de monitoring bezoekregeling gepubliceerd

13 July 2020

Sinds 25 mei is bezoek toegestaan op alle verpleeghuislocaties die op vrijwillige basis aan de verruiming willen deelnemen en aan de gestelde voorwaarden kunnen voldoen. De gefaseerde en gecontroleerde aanpassing van de regeling wordt geëvalueerd via een monitoring door de Academische Werkplaatsen Ouderenzorg. Deze is gericht op de compliance met de bezoekregeling, ervaringen in impact op het welbevinden van bewoners, hun naasten en medewerkers. 

Sinds 20 maart 2020 waren verpleeghuizen niet meer toegankelijk voor bezoekers. Deze maatregel werd genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Vanaf maandag 11 mei werden er onder strikte voorwaarden weer bezoekers toegelaten in 26 verpleeghuizen. Vanaf 25 mei werd dat weer mogelijk voor alle verpleeghuizen die aan de gestelde voorwaarden voldoen. De Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO-ZL) en Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON) volgden namens de Samenwerkende Academische Netwerken Ouderenzorg (SANO: Amsterdam, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Tilburg) bij 76 verpleeghuizen hoe dat in zijn werk ging. 

Over de resultaten berichtten de Academische Netwerken twee keer naar de Tweede Kamer. Daarnaast werden er twee factsheets uitgebracht, om de resultaten naar het bredere publiek te communiceren. Zowel de volledige rapportages als de factsheets zijn te downloaden via onze website

Voor zowel zorgmedewerkers als familieleden was het eerste bezoek een emotioneel moment. Familieleden waren blij dat zij hun geliefde naaste weer konden zien, maar waren soms ook angstig of geschrokken om te zien hoe hun naaste fysiek of cognitief achteruit was gegaan. Maar ook voor medewerkers was het spannend. ‘Welk gevaar halen we nu misschien wel binnen’, werd er soms verzucht door professionals. Uit interviews bleek echter dat een overgrote meerderheid van de medewerkers achter de versoepeling van de bezoekregeling stond. 

Tot ieders opluchting bleken er ook geen nieuwe besmettingen te zijn opgedoken binnen de 26 verpleeghuizen die deelnamen aan de eerste versoepeling. Onder andere de NOS besteedde aandacht aan deze bevinding, klik hier. Bestuurder Jack Jansen van MeanderGroep vertelde aan de omroep: "We gaan nu ook iets relaxter om met de maatregelen. In het verpleeghuis mogen bewoners nu nog één vaste bezoeker ontvangen per bewoner, vanaf volgende week worden dat er meer. Over een paar weken hopen we gewoon terug te gaan naar de normale situatie."

Trudie Severens, bestuurder van Sevagram, vertelde op 27 juni in Nieuwsuur (klik hier) hoe Sevagram ervoor koos om de deuren van het verpleeghuis weer te openen. Zij geeft weer welke zeer zorgvuldige afwegingen tussen veiligheid en kwaliteit van leven zij hierin hebben gemaakt. Ook blikt ze vooruit naar hoe Sevagram zal omgaan met een eventuele lokale opflakkering van het virus binnen hun locaties en hoe kwaliteit van leven in dat scenario maximaal gegarandeerd zal worden. 

Hoewel verschillende Europese landen de bezoekregeling voor verpleeghuizen versoepelden in dezelfde periode, werden slechts weinig evaluaties en resultaten openbaar beschikbaar voor de wetenschappelijke gemeenschap. Projectleiders Hilde Verbeek en Jan Hamers beschreven de impact van de versoepelde bezoekregeling op bewoners en hun naasten en de mate waarin de genomen maatregelen werden nageleefd in een internationale wetenschappelijke publicatie. Lees deze hier.