AWO-ZL projecten

Medewerkers uit zorgorganisaties en onderzoekers bedenken samen oplossingen voor problemen in de zorg voor ouderen. Binnen verschillende thema’s werken ze aan projecten. Sommige projecten worden uitgevoerd in één zorgorganisatie; aan andere projecten wordt door alle partners meegewerkt. De resultaten van alle projecten zijn beschikbaar voor alle organisaties. Vanuit de werkplaats worden onderstaande projecten gecoördineerd. 

Projects

Project title Period
ANDERS BETER | Gewenste zorg in de laatste levensfase Afgerond
ANDERS METEN | Kwaliteit van de langdurige zorg meten vanuit cliëntperspectief 2016 - 2021
ARBEIDSBESPARENDE INNOVATIES | Bundeling van kennis en krachten door innovaties in de zorg Afgerond
BASIC CARE REVISITED | Check op verpleegkundige basiszorg 2014 - 2019
BEKOSTIGING WIJKVERPLEGING | Ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een bekostigingsmodel voor wijkverpleging 2017 - 2021
BLIJF ACTIEF THUIS | Stimuleren van bewegen in de thuiszorg 2017 - 2021
DEDICATED | Kwaliteitsverbetering van palliatieve zorg voor mensen met dementie en hun naasten 2017 - 2021
EXBELT | Bandenvrije zorg in verpleeghuizen Afgerond
HARTFALEN IN VERPLEEGHUIZEN | Inzicht in het voorkomen van hartfalen Afgerond
IN VERBINDING | Naar een optimaal zorgpad voor kwetsbare ouderen Afgerond
KLEINSCHALIG WONEN VOOR MENSEN MET DEMENTIE | Inrichting van de woon-zorg omgeving Afgerond
LEREN EN VERBETEREN (LEEV) | Op weg naar persoonsgerichte zorg en ondersteuning 2019 - 2022
LINC | Leer en verbeterklimaat waarmee kwaliteit van zorg wordt verbeterd in de langdurige ouderenzorg 2019 - 2023
MAESTRO | Effect van nazorg na een beroerte Afgerond
NURSES IN THE LEAD | Versterken van professioneel leiderschap bij wijkverpleegkundigen 2017 - 2019
NURSES ON THE MOVE | Betere verpleeghuiszorg door beweging, evidence based practice en verpleegkundig leiderschap Afgerond
ONVRIJWILLIGE ZORG THUIS | Hoe kan de toepassing van onvrijwillige zorg in de thuissituatie voorkomen worden 2015 - 2019
OP WEG NAAR HERSTEL | Vanuit het ziekenhuis via de geriatrische revalidatiezorg naar huis Afgerond
PIJN BIJ MENSEN MET DEMENTIE | Pijnbeoordeling en behandeling Afgerond
RIGHT-TIME-PLACE-CARE | Dementiezorg in Europa Afgerond
TOEPASSING NIEUWE KENNIS | Nieuwe strategieën voor verzorgenden en verpleegkundigen Afgerond
TRANS-SENIOR | Het voorkomen en verbeteren van transities in de ouderenzorg 2019 - 2023
VERPLEEGKUNDIG LEIDERSCHAP | Verhogen van het verpleegkundige expertise niveau in verpleeghuizen Afgerond
VERPLEEG(T)HUIS | Eigen regie bewoner centraal Afgerond
VRIJHEIDSBEPERKING IN DE OUDERENZORG | Toepassen en reductie van vrijheidsbeperkende maatregelen Afgerond
WONEN OP DE ZORGBOERDERIJ VOOR OUDEREN MET DEMENTIE | Autonomie, het behouden van je eigen levensstijl Afgerond
ZELFREDZAAMHEID DOOR BEWEGEN | Ontwikkelen van een verpleegkundige benadering Afgerond
ZORGPAD VOOR GERIATRISCHE REVALIDATIEZORG | Optimalisatie en borging van het zorgpad in de regio Maastricht 2017 - 2018