TRANS-SENIOR | Het voorkomen en verbeteren van transities in de ouderenzorg

TRANS-SENIOR staat voor ‘Transitional Care Innovation in Senior Citizens’. Het is een groot Europees project dat uitgevoerd wordt in België, Zwitserland, Italië, Duitsland, Polen, Israël en Nederland. 

Achtergrond

Door ziekte of toenemende afhankelijkheid krijgen veel ouderen te maken met transities tussen zorginstellingen. Denk hierbij aan een opname in het ziekenhuis, een tijdelijk verblijf binnen de geriatrische revalidatie, of een verhuizing van thuis naar het verpleeghuis). Zorgtransities verlopen vaak nog niet zoals het zou moeten en gaan vaak gepaard met negatieve gezondheidsuitkomsten. Er is dus behoefte om de transities in de ouderenzorg waar mogelijk te voorkomen, en waar nodig te verbeteren. Idealiter is er veel aandacht voor een zorgtransitie, waarbij er gekeken wordt naar de voorkeuren, behoeftes van en risico’s bij een persoon. Goede communicatie, adequate planning, en de juiste mensen bij de transitie betrekken zijn hierbij belangrijk. Belangrijk is ook dat de ouderen zelf en de mantelzorgers hierbij betrokken worden, en dat innovaties in deze ‘transitiezorg’ in de praktijk geïmplementeerd worden.

Vandaar dat het TRANS-SENIOR-project 3 hoofddoelstellingen heeft:

  • Onderzoeken waar transities voorkomen kunnen worden;
  • Onderzoeken hoe transities verbeterd kunnen worden;
  • Onderzoeken hoe ouderen en mantelzorgers betrokken kunnen worden bij innovaties in de transitiezorg en de implementatie ervan.


Aan deze 3 doelstellingen wordt gewerkt binnen een internationaal consortium, waar in totaal 13 PhD-studenten (promovendi) werken aan deelprojecten. Voor meer informatie over deze deelprojecten zie www.trans-senior.eu

2 PhD-studenten binnen het TRANS-SENIOR-project zullen hun onderzoek vanuit de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg uitvoeren. De deelprojecten waar zij op zullen werken, zijn:

Innovatie in de transitie van thuis naar het verpleeghuis voor mensen met dementie

We streven er met zijn allen naar om zolang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Dit is het streven van de overheid, en mensen met dementie en hun familie willen dit zelf vaak ook het liefste. Toch zal een deel van de mensen met dementie uiteindelijk naar het verpleeghuis verhuizen, omdat de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben te complex is om in de thuissituatie te bieden. De transitie van thuis naar het verpleeghuis is een stressvolle en emotionele gebeurtenis. Zowel voor de persoon met dementie als zijn/haar familie. Ouderen zijn bang om hun autonomie en vrijheid te verliezen als ze naar het verpleeghuis verhuizen. Deze transitie gaat dan ook regelmatig gepaard met gevoelens van angst, onrust, verwarring en boosheid. 

Dit deelproject zal zich richten op het ontwikkelen van een interventie gericht op het verbeteren van de transitie van thuis naar het verpleeghuis voor mensen met dementie. Het project zal leiden tot:

  • Inzicht in welke innovaties rondom de transitie van thuis naar het verpleeghuis voor mensen met dementie er bestaan;
  • Inzicht in wat van deze innovaties wel werkt, en wat niet;
  • Een interventie ontwikkelen rondom de verbetering van de transitie van thuis naar het verpleeghuis voor mensen met dementie;
  • Een evaluatie van deze interventie.


Faciliterende en belemmerende factoren bij het implementeren van verandering binnen de transitiezorg voor ouderen

Binnen het TRANS-SENIOR-project zullen er veel deelprojecten zich bezig gaan houden met het voorkomen én verbeteren van transities in de ouderenzorg. Het gaat hierbij om veel verschillende transities in verschillende landen, voor verschillende doelgroepen. Ook in de praktijk zien we dat er veel gebeurt. Veel organisaties voeren veranderingen door om transities te verbeteren. Desalniettemin blijven duidelijke richtlijnen, wetenschappelijk bewijs, en consensus over optimale zorgtransities uit. 

Dit deelproject zal zich richten op faciliterende en belemmerende factoren die de implementatie van veranderingen binnen de transitiezorg voor ouderen beïnvloeden. De PhD-student van dit project zal intensief samenwerken met de overige deelprojecten om zo gezamenlijk te komen tot een tool box van strategieën die het implementeren van verandering binnen de transitiezorg voor ouderen makkelijker maakt. 

Staff