WONEN OP DE ZORGBOERDERIJ VOOR OUDEREN MET DEMENTIE | Autonomie, het behouden van je eigen levensstijl

 

Background:

Zorgboerderijen zijn een vernieuwend voorbeeld van een losstaande kleinschalige woonvorm op een agrarisch bedrijf in het buitengebied. Op zorgboerderijen kunnen ouderen met dementie deelnemen aan activiteiten als tuinieren, het verzorgen van dieren, wandelen, en zelf eten koken met gewassen uit de eigen tuin. Autonomie, het behouden van je eigen levensstijl met voorliefde voor natuur, tuin en dieren en huiselijkheid zijn uitgangspunten van de zorg, niet alleen voor ouderen met dementie maar juist ook voor hun naasten en medewerkers.

Is wonen op een boerderij met 24-uurszorg een alternatieve vorm voor gewone verpleeghuiszorg voor ouderen met dementie? Deze vraag staat centraal in dit project. Het doel van het project is inzicht verkrijgen in de effecten en haalbaarheid van woonzorgboerderijen als alternatief voor gewone verpleeghuiszorg. De belangrijkste uitkomsten zijn gericht op kwaliteit van zorg, kosten van zorgverlening en effecten van de woonzorgboerderij als zorgomgeving voor ouderen met dementie.

Deze uitkomsten worden onderzocht in een woonzorgboerderij, bestaande uit een agrarische tak gecombineerd met 24-uurs zorg in kleinschalige woonvormen voor ouderen met dementie. Daarnaast worden de uitkomsten op eenzelfde manier onderzocht in drie andere vormen van verpleeghuiszorg: een losstaande kleinschalige woonvorm in de wijk, een clustering van kleinschalige woonvormen op het terrein van het verpleeghuis en een afdeling in een gewoon verpleeghuis.

 

De Maastricht Electronic Daily Life Observation tool (MEDLO-tool) 

Een belangrijk deel van dit project bestaat uit observaties uitvoeren naar het dagelijks leven van bewoners van zorgboerderijen en andere vormen van verpleeghuizen. Wat doen bewoners op een dag? Waar doen ze dit? Met wie hebben ze sociale interactie? En hoe voelen ze zich daarbij? Deze vragen kunnen beantwoord worden met behulp van de Maastricht Electronic Daily Life Observation tool (MEDLO-tool). Dit instrument is in het kader van dit project ontwikkeld omdat er geen gepaste instrumenten waren om het dagelijks leven in kaart te brengen. Voor meer informatie over de MEDLO-tool kunt u contact op nemen met Bram de Boer of Hilde Verbeek. Hier kunt u de handleiding en voorbeeld van een scoringsbestand vinden.

An important part of this project consists of conducting observations on the daily lives of residents of green care farms and other types of nursing homes. What are residents doing during their days? where are they doing this? With whom do they have social interaction? And how do they feel during their days? These questions can be answered by using the Maastricht Electronic Daily Life Observation tool (MEDLO-tool). This tool was developed because appropriate assessment tools for daily life were lacking. For further information on the MEDLO-tool you can contact Bram de Boer or Hilde Verbeek. Please, click on these links to download the manual as well as an example of the scoring sheet.

Link naar website:

ZonMw project

 

Zorgboerderij: Green Care farm with English subtitles:
Green Care Farm with English subtitles

Deze film is mede gefinancierd door:

 

Staff