ARBEIDSBESPARENDE INNOVATIES | Bundeling van kennis en krachten door innovaties in de zorg

Background:

De doelstelling van het project is om (arbeidsbesparende) innovaties in de zorg voor ouderen op te sporen, verder te ontwikkelen, te evalueren, te implementeren en op brede schaal te verspreiden in Limburg.

De deelnemers van dit project zijn organisaties die reeds deelnemen aan bestaande samenwerkingsnetwerken tussen de kennisinstellingen Universiteit Maastricht en Zuyd Hogeschool, zorgorganisaties in Limburg, de Academische Werkplaats Ouderenzorg en het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT). Daarnaast participeren nog andere Limburgse zorgorganisaties die intramurale of extramurale zorg leveren aan ouderen in Limburg.

De looptijd van het project is vier jaar (2013-2017). Één van de resultaten van het project is de Innovatie database, een overzicht van innovaties die in de Limburgse ouderenzorg organisaties sinds 2013 ontwikkeld of toegepast worden.

Link naar andere website:

Groot innovatiepotentieel in de Limburgse ouderenzorg, Zorg aan zet, september 2015

Contactpersonen:

Michel Bleijlevens, m.bleijlevens@maastrichtuniversity.nl
Theresa Thoma-Lürken, t.thoma@maastrichtuniversity.nl

 

 

Staff