3e rapport verruiming bezoekregeling verpleeghuizen: "klaar voor een nieuwe golf?"

21 October 2020

Sinds de verruiming van het bezoekverbod afgelopen juni worden 76 verpleeghuislocaties in Nederland gevolgd via een zogenoemde monitorstudie door de Academische Werkplaatsen Ouderenzorg van UM en het Radboudumc. In een nieuwe meting is gekeken naar hoe het dagelijks leven in verpleeghuizen nu is en in welke mate de verpleeghuizen voorbereid denken te zijn op de nieuwe coronagolf. Verreweg de meeste verpleeghuizen zeggen bij een besmetting te streven naar de inzet van de minst ingrijpende en restrictieve maatregelen. Daarbij is het wel steeds zoeken naar de fragiele balans tussen het welbevinden van de bewoners en infectiepreventie. Desondanks zeggen de meeste verpleeghuizen nu goed voorbereid te zijn op een tweede golf. Daarbij gaat het dan om beschikbaarheid van lokale protocollen en voldoende beschermingsmiddelen zoals mondneusmaskers. Een belangrijk aandachtspunt is echter nog de testcapaciteit; wachttijden zijn vaak te lang. Daardoor lijken medewerkers soms onnodig lang uit de roulatie, wat weer een onbedoeld negatief effect heeft op de ervaren werkdruk van collega’s. Op veel verpleeghuislocaties wordt er hard aan gewerkt om de testcapaciteit op orde te krijgen. De vorige 2 rapporten zijn hier te vinden

Lees het hele rapport: