Succesvolle proefschriftverdediging: ervaren kwaliteit meten vanuit bewonersperspectief

17 March 2021

Op woensdag 17 maart verdedigde Katya Sion haar proefschrift getiteld “Connecting conversations. Experienced quality of care from a resident’s perspective: a narrative method for nursing homes” succesvol.

De belangrijkste bevindingen uit het proefschrift:

  • Ervaren kwaliteit is een continu proces dat wordt beïnvloed door verwachtingen en interacties.
  • Ruimte voor Zorg is een narratieve methode die ervaren kwaliteit van verpleeghuiszorg meet vanuit bewonersperspectief.
  • Het voeren van aparte gesprekken met bewoner, zijn naaste en zorgverlener geeft nieuwe inzichten in ervaren kwaliteit.

 

Het proeschrift komt voort uit het onderzoek ANDERS METEN | Kwaliteit van de langdurige zorg meten vanuit cliëntperspectief. Binnen de langdurige zorg wordt er veel waarde gehecht aan het meten en verbeteren van de kwaliteit van de zorg en dienstverlening zoals deze wordt ervaren door de cliënt. In dit onderzoek kijken we op welke wijze de ervaren kwaliteit van langdurige zorg op een passende en laagdrempelige manier in kaart kan worden gebracht. Het uitgangspunt is om meer ruimte te geven aan de cliënt om aan te kunnen geven wat voor hem of haar belangrijk is en wat juist goed en minder goed gaat.

Lees hier het proefschrift of bijbehorende factsheet