Producten

Op deze pagina zijn de producten te vinden die door de Academische Werkplaats Ouderenzorg zijn ontwikkeld. Het kan hierbij gaan om proefschriften, factsheets of bijvoorbeeld interventieproducten. 

U kunt de producten downloaden door op de naam van product te klikken. 

Factsheets:


Factsheet 'Kwaliteit van de verpleeghuiszorg:meten vanuit het perspectief van de bewoner

Horende bij het onderzoek van Katya Sion: ANDERS METEN | Kwaliteit van de langdurige zorg meten vanuit cliëntperspectief

Factsheet 'Wonen op de zorgboerderij, een innovatief alternatief voor reguliere zorg in verpleeghuizen voor mensen met dementie'

Horende bij het onderzoek van Bram de Boer: WONEN OP DE ZORGBOERDERIJ VOOR OUDEREN MET DEMENTIE | Autonomie, het behouden van je eigen levensstijl

Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg (versie sept 2017)

Er is een zorgpad ontwikkeld om zo een betere afstemming te krijgen van zorg tussen ziekenhuis, geriatrische revalidatiezorg en eerstelijns zorgaanbieders. Met dit zorgpad wordt beoogd de kwaliteit, doelmatigheid en samenhang in de geriatrische revalidatiezorg te verbeteren.

Horende bij het onderzoek OP WEG NAAR HERSTEL | Vanuit het ziekenhuis via de geriatrische revalidatiezorg naar huis

Implementatie Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg (versie jan 2016)

Om de invoering van het zorgpad geriatrische revalidatiezorg in de praktijk te laten slagen, is een actieve en planmatige aanpak van het implementatieproces van belang. In dit document worden adviezen gegeven over de aanpak bij implementatie van het zorgpad geriatrische revalidatiezorg. Deze adviezen zijn gebaseerd op ervaring bij het implementeren van het zorgpad in de regio Maastricht, en inzichten uit de implementatieliteratuur. 

Horende bij het onderzoek OP WEG NAAR HERSTEL | Vanuit het ziekenhuis via de geriatrische revalidatiezorg naar huis

Factsheet 'Implementatie van innovaties in het verpleeghuis'

Horende bij het onderzoek van Nienke Kuk: TOEPASSING NIEUWE KENNIS | Nieuwe strategiën voor verzorgenden en verpleegkundigen

Factsheet 'Personele bezetting en kwaliteit van zorg in verpleeghuizen'

Horende bij het onderzoek van Ramona Backhaus: VERPLEEGKUNDIG LEIDERSCHAP | Verhogen van het verpleegkundige expertise niveau in verpleeghuizen


Factsheet 'Kwaliteit van leven in de dementiezorg'
 

Horende bij het onderzoek van Hanneke Beerens: RIGHT-TIME-PLACE-CARE | Dementiezorg in Europa

 

Proefschriften:

Proefschrift Bram de Boer

'Living at a green care farm; an innovative alternative for regular care at nursing homes for people with dementia'

Horende bij het onderzoek WONEN OP DE ZORGBOERDERIJ VOOR OUDEREN MET DEMENTIE | Autonomie, het behouden van je eigen levensstijl

Proefschrift Irma Everink

'Geriatric rehabilitation: development, implementation and evaluation of an integrated care pathway for older patients with complex health problems'

Horende bij het onderzoek OP WEG NAAR HERSTEL | Vanuit het ziekenhuis via de geriatrische revalidatiezorg naar huis

Proefschrift Nienke Kuk

'Moving forward in nursing home practice. Supporting nursing staff in implementing innovations'. 

Horende bij het onderzoek TOEPASSING NIEUWE KENNIS | Nieuwe strategiën voor verzorgenden en verpleegkundigen

Proefschrift Ramona Backhaus

'THINKING BEYOND NUMBERS; Nursing Staff and Quality of Care in Nursing Homes'

Horende bij het onderzoek VERPLEEGKUNDIG LEIDERSCHAP | Verhogen van het verpleegkundige expertise niveau in verpleeghuizen

 

Proefschrift Hanneke Beerens

'Adding life to years. Quality of life of people with dementia receiving long-term care'

Horende bij het onderzoek RIGHT-TIME-PLACE-CARE | Dementiezorg in Europa

Proefschrift Hilde Verbeek

Redesigning dementia care. An evaluation of small-scale homelike care environments

Horende bij het onderzoek KLEINSCHALIG WONEN VOOR MENSEN MET DEMENTIE | Inrichting van de woon-zorg omgeving

 

Instrumenten/Toolbox:

De Maastricht Electronic Daily Life Observation tool (MEDLO-tool)

Met dit instrument kunt u het dagelijks leven van bewoners in verpleeghuizen in kaart brengen. 

U kunt de handleiding (also available in English) en een voorbeeld van een scoringsbestand (also available in English) downloaden. De MEDLO tool zelf is via het downloaden van een app verkrijgbaar. Zie uitleg hierover in de handleiding. 

Ontwikkeld tijdens het onderzoek WONEN OP DE ZORGBOERDERIJ VOOR OUDEREN MET DEMENTIE | Autonomie, het behouden van je eigen levensstijl

TIP-toolbox

Doel van deze toolbox is verpleegkundigen ondersteunen bij het implementeren van (beweeg)innovaties in verpleeghuizen.

Bij de TIP-toolbox is een bijbehorende anaylsetool. Hiermee kunt u de vragenlijsten uit de toolbox analyseren. De analysetool is geschikt voor gebruik op laptop of PC.

Ontwikkeld tijdens het onderzoek TOEPASSING NIEUWE KENNIS | Nieuwe strategiën voor verzorgenden en verpleegkundigen