Over de AWO-L

Lees hier het jubileummagazine over de AWO-L

Doelstelling

De doelstelling van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg is om betere en nieuwe zorg voor ouderen te realiseren. De Academische Werkplaats Ouderenzorg is een verbinder in de samenwerking tussen Limburgse partners op het gebied van ouderenzorg. Door elkaar te inspireren ontstaan er kansen tot verbeteringen in de dagelijkse zorg voor ouderen.

Werkwijze

De werkplaats bouwt bruggen tussen onderzoek en praktijk en tussen zorg- en kennisorganisaties. Dit doen we door middel van duobanen. In de living labs zijn medewerkers van de universiteit gedetacheerd naar zorgorganisaties en medewerkers (verpleegkundigen, paramedici, artsen) vanuit de zorgorganisaties naar hogeschool en universiteit. Samen werken ze binnen thema's aan projecten die worden getoetst en geïmplementeerd. Deze werkwijze met kruisbestuivingen, multidisciplinaire aanpak en duo-aanstellingen is een succesvolle formule gebleken om noodzakelijke vernieuwing in de zorg voor ouderen mogelijk te maken en heeft belangrijke resultaten opgeleverd.

Resultaten

Een aantal voorbeelden van concrete opbrengsten van de innovaties en onderzoeken binnen de werkplaats zijn:

  • Forse vermindering van toepassing van vrijheidsbeperking in verpleeghuizen (bewoners worden niet meer vastgebonden)
  • Nieuwe wet zorg en dwang mede door onderzoeken binnen de Academische Werkplaats Ouderenzorg
  • Inzicht in effecten van kleinschalig wonen met dementie
  • Methode ontwikkeld om pijn te meten bij ouderen met dementie, waarmee verzorgenden en verpleegkundigen pijn beter kunnen opsporen
  • Nieuwe inzichten in de belasting van mantelzorgers in Limburgse thuiszorg en verpleeghuiszorg in vergelijking tot die in andere Europese landen

 

Ontstaan

De werkplaats heeft zijn oorsprong in 1998 toen de samenwerking is gestart tussen een zorginstelling en de Universiteit Maastricht. Momenteel is de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg een structureel samenwerkingsverband tussen negen zorgorganisaties (Meandergroep Zuid-Limburg, Sevagram, Envida, Cicero Zorggroep, Zuyderland, Vivantes, Land van Horne, Proteion en de Zorggroep) en vier kennisinstellingen Gilde Zorgcollege, Zuyd Hogeschool, VISTA College en Universiteit Maastricht.

De Academische Werkplaats Ouderenzorg is een living lab waarin mensen uit de praktijk beleid, onderzoek en onderwijs, kennis en ervaring uitwisselen. De werkzaamheden worden uitgevoerd op diverse locaties binnen de verschillende organisaties.

Doelgroep

De thema’s en projecten binnen de werkplaats richten zich op de langdurige ouderenzorg die wordt geboden in verpleeghuizen, overige zorgcentra en thuiszorg. Diverse problematiek komt aan de orde, zoals psychogeriatrische ziektebeelden, complexe somatische problemen, revalidatie en/of palliatieve zorgvragen.

In diverse projecten werken wij samen met relevante partners. Dit kunnen regionale ketenpartners zijn, zoals zorgvragers en belangenbehartigers (bijv. Huis voor de Zorg), huisartsen, ziekenhuis, geestelijke gezondheid (GGZ) of met gemeenten en het MKB (Midden- en Kleinbedrijf). Daarnaast zijn dat landelijke stakeholders zoals de Inspectie voor Gezondheidszorg (IGZ), V&VN en het ministerie van VWS.

Speerpunten

De werkplaats heeft enkele speerpunten waar verschillende projecten zich op richten. Voorbeelden zijn de invoering van fixatievrije zorg, stimuleren van bewegen, dementiezorg en inzet van technologie.

De AWO-L is onderdeel van: