Oudere inactiever dan gedacht, Trouw, 25 juli 2015

25 July 2015

Onderzoekers van de Universiteit Maastricht ontdekken dat mensen na opname in verpleeghuizen snel achteruitgaan.