Organisatie

De Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg (AWO-L) is een virtuele werkplaats. De werkzaamheden worden uitgevoerd op diverse locaties binnen de verschillende organisaties. De Universiteit Maastricht vervult een intermediaire rol en creëert de verbinding tussen onderzoek, praktijk en beleid. Gezamenlijke projecten worden vanuit de werkplaats gecoördineerd.

Duo-aanstellingen

Aan elke zorginstelling is een gepromoveerde senior onderzoeker van de Universiteit Maastricht verbonden en deze vervult een linking pin tussen de zorg- en kennisinstelling. Dit betekent dat de onderzoekers samen met de mensen uit het werkveld oplossingen voor de problemen van de toekomst bedenken, en deze vervolgens toetsen. Toepassing in de praktijk gebeurt door de professionals zelf. Daartoe werken ze samen binnen thema’s (zoals dementiezorg of bewegen) aan specifieke projecten (zoals het meten van pijn bij mensen met dementie, 24-uurs verpleeghuiszorg op een zorgboerderij of de effecten van beweeginterventies). Sommige projecten worden uitgevoerd in één zorgorganisatie; aan andere projecten wordt door alle partners meegewerkt. De resultaten van alle projecten zijn beschikbaar voor alle organisaties. Hierbij vindt kruisbestuiving plaats van kennis en expertise over zorgorganisaties en kennisinstellingen heen. Daarnaast zijn medewerkers van de zorginstellingen (verpleegkundigen, paramedici, artsen) tijdelijk en parttime gedetacheerd naar de universiteit. Zij werken in die tijd aan zorginhoudelijke projecten in het kader van een promotieonderzoek.

Aansturing en coördinatie

De algemene coördinatie wordt gedaan door de AWO-coördinatoren prof. dr. Hilde Verbeek en prof. dr. Sandra Zwakhalen. De dagelijkse aansturing van de projecten en thema’s ligt bij de projectleiders van de Universiteit Maastricht. De structuur voor het werk binnen een zorgorganisatie is afgestemd op de individuele organisatie. Zo is binnen één zorgorganisatie een ‘Commissie Zorgonderzoek’ actief bezig met projecten, met vertegenwoordigers uit alle disciplines en management, terwijl een andere organisatie de werkzaamheden in een ander verband organiseert. De werkzaamheden worden jaarlijks binnen iedere organisatie geëvalueerd met de betrokken bestuurders van de zorgorganisaties. Besluitvorming over strategische kwesties zoals uitbreiding van de werkplaats of deelname aan en financiering van grote onderzoek- of innovatieprojecten vindt plaats in het bestuurlijk overleg. Daaraan wordt deelgenomen door de bestuurders van de deelnemende zorgorganisaties en vertegenwoordigers van hogeschool en universiteit. Het bestuurlijk overleg wordt voorgezeten door prof. dr. Jan Hamers.

Bestuurders zorgorganisaties

Drs. J.H.L. Jansen (MeanderGroep)
Drs. M.G.H. Severens (Sevagram)
Drs. R. Ruijters (Envida)
Mw. mr. H.C.C.E. Koster (Cicero Zorggroep)
Dhr. R. Goffin (Zuyderland)
Mw. K. Veltstra (Vivantes)
Drs. W.P. Ploegman (Proteion)
Drs. M. van de Mortel (Land van Horne)
Dr. M. van Ooijen (de Zorggroep)

De Academische Werkplaats Ouderenzorg is verbonden aan de Universiteit Maastricht en ingebed binnen de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, vakgroep Health Services Research en het CAPHRI onderzoeksprogramma ‘Innovations in Health Care for the Elderly’