Save the date: oratie prof. dr. Hilde Verbeek

9 July 2021

Op 9 juli 2021 zal Hilde Verbeek haar oratie uitspreken. Meer informatie zoals aanmelden, livestream en een symposium voorafgaand volgen op een later moment. We werken aan een invulling van de dag, rekening houdend met de dan geldende maatregelen rondom corona.

Hilde Verbeek, werkzaam bij de vakgroep Health Services Research, is 1 februari 2020 benoemd tot Hoogleraar Zorgomgeving voor Kwetsbare Ouderen aan de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences van de Universiteit Maastricht. De bijzondere leerstoel is ingesteld door MeanderGroep Zuid-Limburg, een organisatie met circa 5.000 medewerkers die zorg- en dienstverlening biedt in het hele spectrum van de langdurige zorg. 

Als hoogleraar gaat Hilde Verbeek onderzoek opzetten naar vernieuwing in de zorgomgeving voor kwetsbare ouderen, in het bijzonder verpleeghuiszorg, en de bijdrage hiervan aan een betekenisvol bestaan. De centrale vraag hierbij is hoe verschillende vormen van wonen met zorg bijdragen aan een waardig bestaan van ouderen. De verpleeghuiszorg is sterk in beweging, waarbij het bieden van zorg in een zo normaal mogelijke leefomgeving steeds meer voorop staat. Waarden als autonomie, het behouden van eigen identiteit en betekenisvolle activiteiten vormen het uitgangspunt in de zorgverlening en ondersteuning, ook wanneer 24-uurszorg nodig is. In de toekomst zullen kwetsbare ouderen in allerlei vormen samenwonen, leven en daarbij passende zorg nodig hebben, bijvoorbeeld in een woongroep of vanuit een zorgcoöperatie. 

De veranderingen in behoeften omtrent wonen en zorg bij kwetsbare ouderen vragen om een omschakeling bij zorgorganisaties en haar medewerkers, zowel in zorgvisie als met betrekking tot vaardigheden en competenties. Verbeek kijkt in haar onderzoek vanuit verschillende vakgebieden, zoals de psychologie, verplegingswetenschap en architectuur, naar de invloed van zorgomgeving. “Kwetsbare ouderen willen in een omgeving wonen waarin ze zich thuis voelen, waar de zorg zodanig georganiseerd wordt dat die past bij hun levensgeschiedenis, voorkeuren en behoeften, en inspeelt op hun restcapaciteit. Wederkerigheid in de zorgrelatie is hierbij een belangrijk uitgangspunt.”, aldus Verbeek. Medewerkers stimuleren en ondersteunen ouderen om zoveel mogelijk regie te nemen over hun eigen dagelijkse activiteiten. Hierbij moeten ze continu een afweging te maken tussen ‘goed leven’, gericht op zaken als autonomie, welzijn, het welbevinden van ouderen en ‘veilig leven’, gericht op het beperken van risico’s en het bestrijden van ziekte-specifieke symptomen. 

MeanderGroep en Universiteit Maastricht beogen met het instellen van de leerstoel het ontwikkelen en verspreiden van kennis op het gebied van kwaliteit van leven, zorg en werk te verbeteren; bij te dragen aan toepassing van deze kennis in het onderwijs (van roc tot universiteit) en het versterken van de maatschappelijke betekenis van wetenschappelijk onderzoek. MeanderGroep kent een lange traditie van wetenschappelijk onderzoek in de ouderenzorg, aangezien zij samen met de Universiteit Maastricht in 1998 de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg (AWO-L) heeft opgericht. Op dit moment is dat een formeel en structureel samenwerkingsverband tussen 9 grote zorgorganisaties (MeanderGroep Zuid-Limburg, Sevagram, Envida, Zuyderland, Cicero Zorggroep, Vivantes, Land van Horne, Proteion en de Zorggroep) en 4 kennisinstellingen (Gilde Zorgcollege, Zuyd Hogeschool, VISTA College en Universiteit Maastricht). 

Over Hilde Verbeek

Hilde Verbeek (1983) is neuropsychologe van achtergrond en in 2011 gepromoveerd op onderzoek naar de effecten van kleinschalige woonvormen voor ouderen met dementie. Na een post-doc periode aan de University of Manchester, Verenigd Koninkrijk, heeft zij haar carrière voortgezet aan de vakgroep Health Services Research aan de Universiteit Maastricht. Verbeek is vice-voorzitter van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg en lid van De Jonge Akademie.