ONVRIJWILLIGE ZORG THUIS | Hoe kan de toepassing van onvrijwillige zorg in de thuissituatie voorkomen worden

Met het door de overheid ingezette beleid om kwetsbare ouderen zo lang mogelijk in hun eigen huis te laten wonen, wordt de zwaarte en complexiteit van zorg in deze setting groter. Daarbij is de kans groot op een forse toename aan vrijheidsbeperkende maatregelen (zoals vastbinden en deur afsluiten) en onvrijwillige zorg (zoals onder dwang douchen of het verborgen medicatie toedienen) in de thuissituatie. Daarvoor zijn nu al aanwijzingen in de praktijk. Anders dan in de intramurale zorg lijken de maatregelen nu mede geïnitieerd te worden door familie en informele zorgverleners in plaats van door professionele zorgverleners. Opvallend genoeg is er nationaal en internationaal voor dit probleem nog weinig aandacht. Terwijl tijdig ingrijpen noodzakelijk is: voorkomen is immers beter dan genezen! De Academische Werkplaats Ouderenzorg onderzoekt daarom hoe de toepassing van vrijheidsbeperking in de thuissituatie voorkomen kan worden. 

Contactpersonen:
Michel Bleijlevens, m.bleijlevens@maastrichtuniversity.nl
Jan Hamers, jph.hamers@maastrichtuniversity.nl