Onvrijwillige zorg

“Vastbinden is niet goed en niet nodig”

Met de invoering van de fixatievrije zorg zijn de Limburgse ouderenzorgorganisatie koploper in Nederland en het buitenland. De bandenloze zorg in verpleeghuizen laat zien dat er al veel bereikt is in de ouderenzorg. Het thema onvrijwillige zorg blijft binnen de werkplaats een groot aandachtsveld. Nieuwe onderzoeken richten zich op onvrijwillige zorg en vrijheidsbeperkende maatregelen in de thuissituatie.