Schaamte of Trots? Werken in de ouderenzorg anno 2016, symposium AWO

11-11-2016

U kunt de presentaties inzien door op de programma onderdelen te klikken. De presentatie wordt dan onderaan de pagina getoond.

Vrijdag 11 november vond het jaarlijkse symposium van de Academische Werkplaats Ouderenzorg (AWO) plaats. Het thema was dit jaar “Schaamte of trots? Werken in de ouderenzorg anno 2016”. Centraal stond de invloed van de media op zorgmedewerkers. Schamen we ons soms om in de zorg te werken, of zijn we er juist trots op? Daarnaast werd uitgebreid ingegaan op diverse factoren die de kwaliteit van zorg kunnen beïnvloeden.

Het symposium werd dit jaar georganiseerd door Mosae Zorggroep en Vivantes Ouderenzorg. De aftrap van het symposium werd gedaan door de bestuurders van beide organisaties (Marla Venderink en Joris de Jong). Waarna een discussie over de invloed van de media op de zorg volgde onder leiding van de dagvoorzitter Ruud Kempen.

Daarna ging Jan Hamers (hoogleraar ouderenzorg, Universiteit Maastricht) in op de resultaten van een uitgebreid literatuuronderzoek naar de relatie tussen personele inzet en kwaliteit van zorg in verpleeghuizen. Deze studie liet geen verband zien tussen de personeelsomvang en de kwaliteit van de zorg. Ook werd er geen verband gevonden tussen opleidingsniveau en kwaliteit van zorg. Tegelijkertijd stelde de studie vast dat er in Nederland momenteel te weinig HBO-opgeleide verpleegkundigen in verpleeghuizen werkzaam zijn om een mogelijk effect op kwaliteit van zorg objectief te kunnen vaststellen.Jan Hamers benadrukte daarom dat een bestuurlijke visie op nieuwe verpleeghuiszorg van belang is, waarin gekeken wordt naar een optimale mix van competenties, rollen en vakinhoudelijke inzet van medewerkers, zodat de mate waarin kennis en vaardigheden op een goede manier zijn vertegenwoordigd in teams (skill mix). 

Vervolgens heeft Gerda van Brummelen, adviseur van V&VN, op bevlogen wijze een inkijkje gegeven in de Participatiekliniek. In de Participatiekliniek kunnen zorgmedewerkers zelf meemaken hoe het is om cliënt te zijn. Men brengt een dag en nacht door als cliënt in een verpleeghuis. De ervaringen met deze kliniek zijn zeer positief. Het helpt medewerkers bewust te worden van hoe het is om cliënt te zijn en geeft ze meer zelfvertrouwen om de zorg te verbeteren. Vanuit de AWO werd het idee geopperd om in het zuiden zelf een structurele Participatiekliniek op te zetten. Dit idee werd positief ontvangen door de aanwezige bestuurders.

Na de pauze werd het symposium voortgezet door Raymond Clement (directeur faculteit Gezondheidszorg, Zuyd Hogeschool) met een presentatie met de aansprekende titel “Niet trots? Schaam je!” Raymond Clement hield in zijn verhaal een prikkelend pleidooi voor een radicale verandering binnen de zorg. Om goed in te springen op de veranderingen in de zorg is het volgens hem niet de oplossing om met de “kaasschaafmethode” aan de slag te gaan, maar zijn er grotere veranderingen nodig in organisatie en aansturing van de zorg. De competenties en vaardigheden van medewerkers moeten aan de nieuwe situatie worden aangepast. Er moeten verbindingen gelegd worden tussen domeinen, en verpleegkundigen moeten een gecombineerde rol in praktijk en beleid kunnen gaan spelen.

Vervolgens ging de groep uiteen in kleine discussiegroepen Hierin gingen medewerkers van verschillende zorgorganisaties met elkaar in gesprek over de vraag wat succesfactoren zijn voor een goede kwaliteit van zorg. Dit leverde levendige discussies op. In de plenaire bijeenkomst na afloop van de discussies gaven de deelnemers de volgende “take home messages” aan elkaar mee: “Maatwerk is belangrijk! Ken je bewoner”, “Heb niet alleen aandacht voor de zorg maar ook voor de mens zelf”, “Het zijn de kleine positieve dingen die het verschil maken”, “Luister naar de cliënt!”, “Medewerkers moeten zich bewust worden van hoe ze met cliënten omgaan”, “Goede communicatie is van groot belang evenals een veilige cultuur”, “Creëer eigen regie en leefruimte voor de bewoners”. Deze take home messages vormden het einde van een geslaagd symposium.

 

Bekijk hieronder de presentatie(s). Klik in de kolom rechts om een ander onderdeel te kiezen.
Meer is niet perse beter: 
Jan Hamers, Hoogleraar Ouderenzorg, Universiteit Maastricht

De relatie tussen personele inzet en kwaliteit van zorg in verpleeghuizen.