Symposium 'In Verbinding'

23-09-2016

 

Doorlopende goede zorg voor kwetsbare ouderen: van ziekenhuis naar huis. 

 

Symposium op vrijdagmiddag 23 september 2016 in het Zuyderland Medisch Centrum, locatie Sittard-Geleen.

 

U kunt de presentaties inzien door op de programma onderdelen te klikken. De presentatie wordt dan onderaan de pagina getoond.

 

‘Doorlopende goede zorg voor kwetsbare ouderen: van ziekenhuis naar huis’ dat was het thema van het symposium op vrijdagmiddag 23 september 2016 in het Zuyderland Medisch Centrum, locatie Sittard-Geleen. Het symposium is georganiseerd naar aanleiding van het project “In Verbinding”.  Dit project bestaat uit initiatieven in drie Limburgse regio’s (Sittard, Parkstad en Weert) om de zorg voor kwetsbare ouderen te verbeteren. De modellen zijn gebaseerd op het Transmurale Zorgbrugmodel uit Amsterdam. Per regio is er een eigen invulling aan gegeven, passend bij de lokale situatie. 

Het doel van de bijeenkomst was om elkaar te informeren en van elkaar te leren. De ruim 50 aanwezigen waren zorgverleners uit het ziekenhuis, casemanagers, bestuurders, beleidsmakers, afgevaardigden uit de eerstelijnszorg, inkopers van CZ en cliëntvertegenwoordigers.

Allereerst hebben de regio’s zich aan elkaar gepresenteerd. In Heerlen is de rol van de casemanager dementie benadrukt, geïllustreerd aan de hand van een casus door casemanager Jolanda Boon. Ervaringen met de huiskamer in het Sint Jans Gasthuis in Weert en de betrokkenheid van het geriatrie team bij de MDO’s zijn gedeeld door verpleegkundig specialist Annemarie Palmen uit Weert. Vanuit Sittard is het principe van co-management, waarbij de geriater en de (behandelend) specialist samen verantwoordelijk zijn voor de zorg voor kwetsbare ouderen, toegelicht door geriater Walther Sipers. Ook is hij ingegaan op de opzet van onderzoek naar het voorkomen van functieverlies.

Na de presentaties uit de regio’s heeft Henriette Rijsdijk (Projectleider Transmurale Zorgbrug IJsselland ziekenhuis) verteld hoe zij de Transmurale Zorgbrug volgens het Amsterdamse beleid ziekenhuis-breed heeft geïmplementeerd in het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel. Een enthousiast verhaal over het verbinden van mensen en organisaties. Ondanks de nodige hobbels wist zij ‘deze onmogelijke opdracht’ tot een succes te maken.

Om van elkaar te leren als regio’s en elkaar te inspireren, hebben er twee ronde-tafel discussies plaatsgevonden. Deelnemers konden met elkaar discussiëren over het organiseren van effectief interprofessionele overleg in het ziekenhuis (MDO). Dit thema werd (in)geleid door Ramon Daniels en Jerome van Dongen, onderzoekers van Zuyd Hogeschool met expertise op het gebied van MDO’s in de eerstelijnszorg. Huisarts en onderzoeker Donna Bosch – Lenders is met deelnemers in gesprek gegaan over afstemming en samenwerking in het medicatiebeleid van kwetsbare ouderen die vanuit het ziekenhuis weer naar huis gaan. Deelnemers konden onder leiding van Henriette Rijsdijk verder discussiëren over het verbeteren van de afstemming tussen 2e lijnszorg en 1e lijnszorg.

Het was een inspirerende, verbindende bijeenkomst! De presentaties vindt u door het klikken op deze link.

 

Bekijk hieronder de presentatie(s). Klik in de kolom rechts om een ander onderdeel te kiezen.
Welkom: 
Erik van Rossum, Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid Limburg, projectleider onderzoek In Verbinding