Nieuwsbrief 9 AWO

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 9 Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg

  
 
 
 

Table of Contents

 

 

 

Symposium Academische Werkplaats Ouderenzorg op 6 november 2015: Kwaliteitsbeleving in de ouderenzorg

Wat vinden mensen werkzaam in de sector zelf eigenlijk van de kwaliteit van zorg? En waar is kwaliteitsverbetering in de zorg noodzakelijk? Hierover willen wij tijdens het jaarlijks symposium van de Academische Werkplaats Ouderenzorg graag samen met medewerkers, die actief zijn in de intra- en extramurale zorg, van gedachten wisselen. 

Voor de vijfde keer vindt het jaarlijkse symposium van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg plaats. Dit jaar staat het Van der Valk Hotel in Maastricht op 6 november in het teken van Kwaliteitsbeleving in de ouderenzorg. Het programma leest u hier. 

Lees meer 

'Mantelzorg nieuwe stijl': cultuuromslag in het verpleeghuis

Nieuw Mantelzorg project van start

Linda Hoek (25), afgestudeerd fysiotherapeut en gezondheidspsycholoog, is als promovendus aangesteld bij de Universiteit Maastricht en zal onderzoek doen naar mantelzorg nieuwe stijl in verpleeghuizen. De Twentse onderzoekster die in Eindhoven woont, vertelt openhartig: 'Ouderen en mantelzorg fascineert me en onderzoek heeft mijn interesse. Binnen de verpleeghuiszorg is dit thema nog onderbelicht.

Dit onderzoek draagt naar verwachting bij aan beter welzijn van bewoners met dementie en hun naasten. Het is van groot belang de bewoner en zijn naaste sociale netwerk als geheel te zien en dat als vertrekpunt voor de zorg te nemen. En dat de leefstijl van een bewoner in de thuissituatie kan worden voortgezet in het verpleeghuis. 

Lees meer

Aan het woord: Angele van Kasteren, coordinator CIZOP (MeanderGroep) over het bondgenootschap van de toekomst en de verbinding tussen formele en informele zorg

Angele van Kasteren (53) heeft ruim twintig jaar ervaring met het werken in de zorg en met het managen van professionals, vrijwilligers en mantelzorgers. 'De druk op mantelzorgers neemt steeds meer toe. Er liggen zoveel kansen om de samenwerking tussen professionals en mantelzorgers te verbeteren.

Mantelzorgers kijken vaak op tegen zorgpersoneel. Medewerkers zelf zijn zich daar vaak niet eens van bewust' weet Angele uit ervaring. Met grote drive werkt ze ambitieus aan een betere verbinding tussen formele en informele zorg en initieert ze activiteiten om de partijen op gelijkwaardige wijze bij elkaar te brengen en te verbinden.

Lees meer

Bestuurlijk overleg Werkplaats bij Dr.Ackenshuis Sevagram

Op 18 september vond het jaarlijkse bestuurlijk overleg plaats van de Academische Werkplaats Ouderenzorg. Dit jaar waren we te gast in het Dr. Ackenshuis in Gulpen dat deel uitmaakt van Sevagram.

Tijdens deze bijeenkomst werd een overzicht gegeven van de stand van zaken van alle lopende projecten binnen de Werkplaats. Daarbij werd vooral stilgestaan bij de projecten die nieuw zijn: 'informele zorg in het verpleeghuis' waarbij we de organisatie van zorg radicaal willen aanpassen en 'onvrijwillige zorg thuis' waarbij we een aanpak willen introduceren waarmee onvrijwillige zorg zo veel als mogelijk kan worden voorkomen.

Lees meer