Nieuwsbrief 35 | AWO-L

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 35 | Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg

  
 
 
 

Inhoudsopgave

  • Stem op het project Leren en Verbeteren in verpleeghuiszorg dat genomineerd is voor een internationale prijs
  • Opinie: relatiegerichte zorg onder druk door crisismanagement
  • Hoge vaccinatiegraad heeft nog niet geleid tot grote versoepelingen
  • 2021 is een bijzonder jaar waarin ik twee nieuwe titels met trots zal dragen: doctor en mama!
  • Digitaal rondkijken in de zorgorganisatie
  • Ontwerp het ideale verpleeghuis
  • Samen van wetenschap naar praktijk: Zelfstandig thuis dankzij 'Reablement'
  • Bruikbare inzichten na onderzoek eerste coronagolf
  • Coronatijd, wat leert het ons?
  • Award voor COVID-19 onderzoek AWO-L

Stem op het project Leren en Verbeteren dat genomineerd is voor een internationale prijs

Ons AWO-L project 'LEEV: Samen op weg naar persoonsgerichte zorg en ondersteuning in de verpleeghuiszorg' is genomineerd voor de Value-Based Healthcare Prize 2021. Deze nominatie is voor ons heel bijzonder, omdat ons project het eerste project uit de verpleeghuissector is dat in aanmerking komt voor deze prijs. Om de publieksprijs te winnen, hebben we jouw stem heel hard nodig! 

Lees meer...

Opinie: relatiegerichte zorg onder druk door crisismanagement

AWO-L Ouderen Adviesraadleden Karla Kuijt en Daan Schatteman reflecteren op de verpleeghuiszorg na corona. "Wij zijn bezorgd dat de jarenlang zorgvuldig ingezette ontwikkeling naar relatiegerichte zorg stagneert in het crisismanagement dat COVID-19 noodzakelijk heeft gemaakt. "We zitten er nog middenin" zou weleens een vaststelling kunnen zijn die we de komende jaren vaak zullen horen, met als gevolg de onmogelijkheid om de beweging naar meer relatiegerichte zorg verder voort te zetten."

Lees meer...

Hoge vaccinatiegraad heeft nog niet geleid tot grote versoepelingen

Ondanks een hoge vaccinatiegraad van rond de 80% hebben in de meeste verpleeghuizen in Nederland nog geen grote versoepelingen van de bezoekregeling plaatsgevonden. Dat blijkt uit de vierde meting van de Monitor Verpleeghuizen die de AWO Limburg samen met het UKON netwerk uitvoert op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Uit de monitor komt bovendien naar voren dat de beperkende maatregelen nog altijd een negatieve impact hebben op het dagelijks leven en het welbevinden van verpleeghuisbewoners. Deze resultaten zorgden voor veel reacties in de media en voorbeelden van versoepelende verpleeghuizen bij o.a. Envida en Zuyderland. 

Lees meer...

2021 is een bijzonder jaar waarin ik twee nieuwe titels met trots zal dragen: doctor en mama!

Op woensdag 17 maart verdedigde Katya Sion haar proefschrift, geschreven over de Ruimte voor Zorg methode, succesvol. Er komt zelfs een vervolgtraject: "De ontwikkeling van Ruimte voor Zorg is een intensief vierjarig proces geweest en ik besefte dat ik nog niet klaar was om dit los te laten. Er zijn nog zoveel onbeantwoorde vragen en mogelijkheden voor verdere ontwikkeling en borging in de praktijk.", aldus Katya. Maar eerst gaat ze met zwangerschapsverlof. We spraken haar over haar promotietraject en over het vervolg.

Lees meer...

Digitaal rondkijken in de zorgorganisatie

Jaarlijks bezoeken de tweedejaars studenten Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Maastricht verschillende verpleeghuizen en kunnen op die manier een middag meelopen in het verpleeghuis. 

Omdat praktijkbezoeken in corona tijd helaas niet mogelijk zijn, vond het bezoek dit jaar digitaal plaats.  

Op 2 maart stond een virtueel bezoek aan Cicero Zorggroep op het programma. Zorgmanager Henk Gevers verzorgde de rondleiding.

Lees meer...

 

Ontwerp het ideale verpleeghuis

Tijdens de SANO wetenschapsdag 11 maart was het ideale verpleeghuis het thema waarmee Bram de Boer (onderzoeker AWO-L) met collega's van MeanderGroep Zuid-Limburg de workshop vulden. Samen met Belkis Bozdemir, Wesley Hartkamp, Michael Bremen, Marlies Hiel en Ellen Hermans is er een sessie gehouden over het ontwerpen van het ideale verpleeghuis. Er werd eerst een korte schets gegeven van de ontwikkelingen rondom alternatieve zorgomgevingen voor mensen met dementie, en vervolgens werd toegelicht dat er binnen de AWO-L in co-creatie wordt opgetrokken om een nieuw verpleeghuis te realiseren bij MeanderGroep (genaamd de Hoeve). 

Lees meer...

 

Samen van wetenschap naar praktijk: Zelfstandig thuis dankzij 'Reablement'

Lise Buma werkt als fysiotherapeut bij Cicero Zorggroep. Daarnaast voert ze promotieonderzoek uit naar zelfredzaamheid bij ouderen aan de Universiteit Maastricht. Ze vertelt erover in onze nieuwsbrief.

 "Bij Cicero denken we dat een verpleeghuisopname in de toekomst een veel minder permanent karakter krijgt", vertelt Lise. "Het verpleeghuis wordt een interventiecentrum waar mensen vaker, maar korter verblijven. Tijdens een 'pitstop' in het verpleeghuis worden zorgproblemen aangepakt, wordt de thuisomgeving beter aangepast en wordt er tijd besteed aan het aanleren van meer zelfredzaamheid. Want langer thuis wonen betekent ook: bekijken hoe mensen kwaliteitsvol thuis kunnen wonen." 

Lees meer...

 

Bruikbare inzichten na onderzoek eerste coronagolf

Onderzoek van Stichting Land van Horne, Universiteit Maastricht en Stichting PAMM toont aan dat het belangrijk is om in te zetten op heldere communicatie en emotionele ondersteuning van zorgmedewerkers bij uitbraken van het coronavirus. Deze en andere inzichten vanuit het onderzoek zijn gepubliceerd in het Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie. 

Lees meer...

 

Coronatijd, wat leert het ons?

Niets lijkt meer zoals het was. De coronapandemie en de maatregelen daartegen hebben de wereld op zijn kop gezet. Zeker ook in verpleeghuizen. Dit heeft invloed op het welbevinden van bewoners en heeft ook impact op medewerkers. Wat heeft het ons geleerd? Daar ging het webinar over van Zoek het uit dat Vilans samen met AWO-L en UKON organiseerde op 18 maart.

Bekijk hier het superleuke verslag van de bijeenkomst...


Award voor COVID-19 onderzoek AWO-L

Onderzoekers van de AWO-L hebben een Award ontvangen van het Amerikaanse wetenschappelijk tijdschrift JAMDA voor een artikel dat zij in 2020 hebben geschreven over de impact van COVID-19 in verpleeghuizen, getiteld "Allowing Visitors Back in the Nursing Home During the COVID-19 Crisis: A Dutch National Study Into First Experiences and Impact on Well-Being". Het wetenschappelijk artikel blijkt de meest gedownloade publicatie van JAMDA in 2020.

Lees meer...