Nieuwsbrief 34 | AWO-L

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 34 | Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg

  
 
 
 

Inhoudsopgave

 • "Ik wil een betere dialoog met de zorgorganisaties"
 • "Achter elke zorgmedewerker zit ook een mens"
 • Geef senioren straks het vertrouwen dat ze er weer op uit mogen
 • Het stimuleren van beweging en zelfredzaamheid bij ouderen het 'ZELF' project
 • Nieuwe gezichten
 • Van wijkverpleegkundige in de jaren 80 naar onderzoeker in 2021
 • Ouderen helpen om voor zichzelf te zorgen
 • Save the date: oratie prof. dr. Hilde Verbeek
 • SANO Wetenschapsdag 11 maart 2021
 • Coronatijd, wat leert het ons?
 • Werk mee aan onderzoek over ondervoeding

"Ik wil een betere dialoog met de zorgorganisaties"

Ze begon in 2020 met haar nieuwe baan, op 1 mei. Inderdaad, middenin de eerste golf van de coronacrisis, met alle thuiswerkconsignes van dien. Ellen Leers (1982) kwam als kersverse directeur van de academies voor Verpleegkunde en Sociaal Werk bij Zuyd Hogeschool in een grotendeels leeg gebouw terecht. En dat is bijna een jaar later niet veranderd. Leers: "Ik vind dat jammer, ik mis het om de studenten bezig te zien, om te zien hoe ze zich ontwikkelen. Ja, ze kennen mij ook minder."

Lees meer...

"Achter elke zorgmedewerker zit ook een mens"

Op donderdag 11 februari vond de Geriatriedag 2021 plaats. De AWO Limburg organiseerde een NVG-KNOWS symposium over de monitor van de verruiming van de corona-bezoekregeling in verpleeghuizen. Melissa Bettink, HBO-V Verpleegkundige en manager in opleiding bij verpleeghuis de Dormig van MeanderGroep Zuid-Limburg getuigde over haar praktijkervaringen met de (versoepeling van de) bezoekregeling

Lees meer...

Geef senioren straks het vertrouwen dat ze er weer op uit mogen

"Uit waarnemingen in mijn familie, contacten met fysiotherapeuten, sportschoolhouders en leden van seniorenverenigingen en gesprekken met ouderen blijkt dat de voorlichting en maatregelen rondom corona zorgen voor een afname van beweging. Naast dat de bewegingsvrijheid letterlijk wordt beperkt door de maatregelen, bestaat er ook veel angst om besmet te raken bij ouderen.", aldus Ine Hellwig (67), vrijwillig adviseur voor de Landelijke Organisatie Clientenraden (LOC) vanuit Limburg. 

Lees meer...

Het stimuleren van beweging en zelfredzaamheid bij ouderen: 'ZELF'

ZELF staat voor Zelfredzaamheid, Eigen regie, Levenskwaliteit en Functionaliteit. Eind december is proefproject van het 'ZELF' programma afgerond binnen verpleeghuisafdeling Lelie-A van MeanderGroep Zuid-Limburg. Het programma beoogt de zelfredzaamheid, eigen regie en deelname in functionele activiteiten van clienten binnen de verpleeghuiszorg te bevorderen. ZELF borduurt voort op eerdere programma's met soortgelijke doelstellingen, zoals Blijf Actief Thuis, Daily Nurse, Bewegingsgerichte zorg in het Ziekenhuis en de Eigen Kracht Training. 

Lees meer...

 

Nieuwe gezichten

De afgelopen maanden zijn verwelkomden we een paar nieuwe collega's. Mara Brouwers, Monique van den Hoed en Katharina Rosteius. Ze stellen zich graag even voor.

Lees meer...

Van wijkverpleegkundige in de jaren 80 naar onderzoeker in 2021

Al jaren wilde Jose van Dorst (59), woonachtig in Wouwse plantage, onderzoek doen binnen de wijkverpleegkunde. Zoals het voor veel mensen geldt, komen er vaak andere dingen op je pad en was er tevens ook nog geen vraag naar. Daar is intussen verandering ingekomen, en toen de vacature bij de AWO-L zich aandiende om onderzoek te doen naar praktijkvariatie indicatiestelling in de wijkverpleging, heeft Jose daar met veel enthousiasme op gereageerd. Door de vele ervaring die ze al heeft opgedaan in combinatie met haar scholingsbedrijf, is zij een hele waardevolle toevoeging aan het onderzoeksteam dat sinds 2020 bestaat.

Lees meer...

Ouderen helpen om voor zichzelf te zorgen

Resultaten van grootschalig onderzoek naar ervaringen met het programma 'Blijf actief thuis' zijn nu gepubliceerd in wetenschappelijk tijdschrift BMC Geriatrics. Steeds meer mensen blijven in hun eigen vertrouwde thuisomgeving wonen als ze ouder worden. Daarin worden ze waar nodig bijgestaan door thuiszorg of hulp in de huishouding. Hoewel het accent binnen de zorg steeds meer komt te liggen op het bevorderen van de eigen regie en zelfredzaamheid van ouderen, blijkt het in de dagelijkse praktijk een uitdaging om alleen activiteiten en taken over te nemen waar noodzakelijk. Middels het scholingsprogramma 'Blijf Actief Thuis' (BAT) leren thuiszorgmedewerkers dit concept in de praktijk toe te passen. Ruim 150 thuiszorgmedewerkers volgden het scholingsprogramma.

Lees meer...

Save the date: oratie prof. dr. Hilde Verbeek

Hilde Verbeek, werkzaam bij de vakgroep Health Services Research, is 1 februari 2020 benoemd tot Hoogleraar Zorgomgeving voor Kwetsbare Ouderen aan de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences van de Universiteit Maastricht. Op 9 juli 2021 zal Hilde Verbeek haar oratie uitspreken.

Lees meer...

SANO Wetenschapsdag 11 maart 2021

Onderzoekers ontmoeten, actuele kennis over de ouderenzorg opdoen en jouw expertise delen, dat doe je tijdens de SANO Wetenschapsdag op 11 maart 2021, van 10.00 uur tot 14.30 uur.

In Nederland zijn er 6 academische netwerken ouderenzorg. Samen vormen zij SANO: samenwerkende academische netwerken ouderenzorg. In deze netwerken staat wetenschappelijk onderzoek naar de zorg voor ouderen centraal. Samen met ouderen, naasten en zorgmedewerkers wordt kennis ontwikkeld en vervolgens verspreid en geimplementeerd in de zorgpraktijk. Het doel van de netwerken is om de kwaliteit van de ouderenzorg in Nederland te verbeteren.

Tijdens de SANO Wetenschapsdag worden de nieuwste wetenschappelijke resultaten gedeeld met onderzoekers en zorgmedewerkers die betrokken zijn bij de 6 academische netwerken.

Lees meer...

 

Coronatijd, wat leert het ons?

Niets lijkt meer zoals het was. De coronapandemie en de maatregelen daartegen hebben de wereld op zijn kop gezet. Zeker ook in verpleeghuizen. Dit heeft invloed op het welbevinden van bewoners en heeft ook impact op medewerkers. Wat heeft het ons geleerd? Daar gaat het webinar over van Zoek het uit dat vanuit Vilans samen met AWO-L en UKON wordt georganiseerd op 18 maart. 

Natuurlijk is er tijdens de bijeenkomst ook volop ruimte voor jouw ideeen en ervaringen!

Lees meer...

 


Werk mee aan onderzoek over ondervoeding

Bent u werkzaam (stages niet inbegrepen) als verzorgende of verpleegkundige in de thuiszorg, in het verpleeghuis of in een ziekenhuis? Of kent u mensen die dat zijn?

Dan nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan een internationale vragenlijststudie of om deze door te sturen. 

Lees meer...