Nieuwsbrief 33 | AWO-ZL

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 33 | Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg

  
 
 
 

Inhoudsopgave

  • "Ik ben trots dat ik onderzoeker ben geweest op dit project"
  • Rob Winkens spreekt op internationale conferentie over arbeidsomstandigheden in het verpleeghuis
  • Jaarprijs Palliatieve Zorg Onderzoek gewonnen door Cindy van den Berg-Verberkt
  • "De inzichten van nu, zijn niet die van morgen. Daar moet de zorgprofessional van de toekomst mee om kunnen gaan."
  • Hilde Verbeek per 1 november lid Raad voor Medische Wetenschappen
  • Goede communicatie is een belangrijke factor in het bieden van persoonsgerichte zorg
  • Eerste AWO-ZL webinar een feit
  • Tijdig signaleren van palliatieve zorgbehoeften bij gevorderd hartfalen: een hulpmiddel voor zorgverleners
  • Fijne feestdagen

"Ik ben trots dat ik onderzoeker ben geweest op dit project"

Op vrijdag 4 december is Linda Hoek gepromoveerd op haar onderzoek "Verpleeg(t)huis" waarbij de eigen regie van de bewoner centraal stond en deze werd gefaciliteerd door een partnerschap tussen naasten en zorgverleners. Promoveren gebeurt uiteraard vaker binnen de Academische Werkplaats Ouderenzorg in Zuid-Limburg (AWO-ZL), maar elk project en ook elke promovendus is uniek. We spraken Linda over haar project, maar ook hoe zij de laatste fase van promoveren heeft ervaren naast alles wat er in haar priveleven speelde. 

Lees meer...

Rob Winkens spreekt op internationale conferentie over arbeidsomstandigheden in het verpleeghuis

HBO Verpleegkundige geriatrie gerontologie Rob Winkens, werkzaam bij Cicero Zorggroep, nam op vrijdag 11 december deel aan een internationale online vakconferentie voor professionals uit de ouderenzorg. Het thema van de dag: Arbeidsomstandigheden in het verpleeghuis. Rob sprak onder andere over hoe de Professionele Advies Raad (PAR) zich inzet om de werkomstandigheden voor beroepsprofessionals te verbeteren en over de veranderende ouderenzorg, die in de toekomst steeds meer specialisme en differentiatie van haar medewerkers zal vragen. 

Lees meer...

Jaarprijs Palliatieve Zorg Onderzoek gewonnen door Cindy van den Berg-Verberkt

Cindy van den Berg-Verberkt won 5 november 2020 de Jaarprijs Palliatieve Zorg Onderzoek voor het beste Nederlandse wetenschappelijke artikel op het gebied van palliatieve zorg en levenseindezorg. De prijs is een initiatief van het Expertisecentrum Palliatieve Zorg Amsterdam UMC. Cindy won met haar publicatie 'Effect of Sustained-Release Morphine for Refractory Breathlessness in Chronic Obstructive Pulmonary Disease on Health Status' in het tijdschrift JAMA Internal Medicine. 

Lees meer...

"De inzichten van nu, zijn niet die van morgen. Daar moet de zorgprofessional van de toekomst mee om kunnen gaan."

In maart 2020 startte Petra Erkens als wetenschappelijke linking pin naar de twee mbo-onderwijsinstellingen van de AWO-ZL: het Gilde zorgcollege en VISTA college. Haar belangrijkste missie? Hoe zorgen we ervoor dat wetenschappelijke kennis over de best mogelijke verpleegkundige zorg ook in het beroepsonderwijs terecht komt. Hoe kijkt Petra daar na haar eerste 9 maanden als linking pin naar? 

Lees meer...

Hilde Verbeek per 1 november lid Raad voor Medische Wetenschappen

Met ingang van 1 november 2020 is prof. dr. Hilde Verbeek benoemd tot lid van de Raad voor Medische Wetenschappen (RMW) voor een periode van drie jaar. Het RMW, ingesteld sinds 1984, is onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en zij doet voorstellen ter bevordering van medische, medische biologische en gezondheidswetenschappen. Hiertoe behoren ook farmacologie, diergeneeskunde, epidemiologie en medische ethiek. De Raad telt 18 leden die op persoonlijke titel zijn benoemd en vier adviserende leden.


Goede communicatie is een belangrijke factor in het bieden van persoonsgerichte zorg

Wanneer de communicatie tussen zorgverlener en een persoon met dementie niet goed verloopt, lijdt niet enkel de bewoner daaronder: ook zorgprofessionals geven bij communicatieproblemen aan meer stress te ervaren en minder werkplezier. Annick van Manen en collega's onderzochten welke factoren gerelateerd zijn aan een goede communicatie tussen zorgverleners en mensen met dementie. De resultaten publiceerden zij in een wetenschappelijk artikel in het International Journal of Nursing Studies. Wat stond daarin? 

Lees meer...

Eerste AWO-ZL webinar een feit

De AWO-ZL organiseerde haar eerste webinar op 3 november in samenwerking met UKON (Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen). Het thema was de monitor versoepeling bezoekregeling waar in oktober een derde rapport "Klaar voor een nieuwe golf?" over uitkwam. Het webinar werd georganiseerd voor de medewerkers van de 76 deelnemende verpleeghuizen, beleidsmedewerkers van onze partners, ministerie van VWS en de voorzitters van de Samenwerkende Academische Netwerken Ouderenzorg (SANO)

U kunt de opname van het webinar terugkijken en de rapporten rondom de bezoekregeling terugvinden via onze website. 

Lees meer...

 

Tijdig signaleren van palliatieve zorgbehoeften bij gevorderd hartfalen: een hulpmiddel voor zorgverleners

I-HARP is een nieuw hulpmiddel dat zorgverleners helpt bij het tijdig signaleren van palliatieve behoeften bij patienten met hartfalen. I-HARP is samen met zorgverleners, patienten en naasten ontwikkeld. De tool is nu gratis te downloaden. Voor zorgverleners en zorginstellingen die I-HARP willen implementeren in hun praktijk zijn er ook een I-HARP e-learning en workshop beschikbaar.

Lees meer...

Fijne feestdagen

Wij wensen u, ondanks alle maatregelen en beperkingen vanwege corona, fijne feestdagen toe en een gezond en gelukkig 2021.