Nieuwsbrief 32 | AWO-ZL

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 32 | Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg

  
 
 
 

Inhoudsopgave

  • "De ouderenzorg is veel dynamischer dan ik van tevoren had kunnen bedenken."
  • Ruimte voor Zorg methode valide en haalbaar
  • Hybride leren: Een investering in de kwaliteit van de zorg
  • Data, het 'nieuwe goud' voor de ouderenzorg
  • Aan de slag met het thema 'Relatiegerichte zorg'
  • Monitor Personeelssamenstelling Verpleeghuiszorg
  • De kracht van het gesprek om je client 'echt' te horen

"De ouderenzorg is veel dynamischer dan ik van tevoren had kunnen bedenken."

Deze zomer studeerde Joyce Lochs af als 1 van de eerste 9 deelnemers aan de opleiding HBO-Verpleegkunde duaal Ouderenzorg te Zuyd Hogeschool. Daarnaast won ze ook met medestudenten Birgit Franssen en Swen Wetzels de prijs voor beste scriptie binnen de opleiding. Op dit moment werkt ze als wijkverpleegkundige bij Zuyderland, waar ze ook haar contract had tijdens de opleiding.  

Lees meer...

Ruimte voor Zorg methode valide en haalbaar

Ruimte voor Zorg is een geschikte en bruikbare methode om kwaliteit van zorg vanuit clientperspectief te meten binnen het verpleeghuis blijkt uit onlangs gepubliceerde resultaten in een wetenschappelijk artikel van Katya Sion en collega's.

Lees meer...

Hybride leren: Een investering in de kwaliteit van de zorg

Gilde ging in gesprek met Michael Maissan, Hilde Verbeek, Anita Janssen en Maud Coolen rondom het hybride leren traject dat door Gilde Zorgcollege en Proteion sinds april 2019 is gestart om onderwijs en praktijk nog beter op elkaar aan te laten sluiten. De Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO-ZL) monitorde het traject om te onderzoeken of de innovatieve lesmethode het leerrendement verhoogt. 

Lees meer...

Data, het 'nieuwe goud' voor de ouderenzorg

Text-mining helpt ons om grote collecties geschreven tekst makkelijker om te kunnen zetten naar informatie en kennis. We kunnen hiermee vragen beantwoorden als: Welke thema's komen het vaakst voor in gesprekken? Gebruiken bewoners dezelfde woorden om kwaliteit te beschrijven als zorgprofessionals? Hoe vaak wordt het eten besproken en wat zijn de meningen hierover? Door text-mining wordt het vinden van antwoorden op onder andere deze vragen geautomatiseerd en kan er nog meer waardevolle informatie uit tekst gehaald worden. Onder leiding van dr. Sil Aarts, prof. Hilde Verbeek en prof. Jan Hamers gaat de in corona tijd gestarte promotie kandidaat, Coen Hacking, de AWO-ZL verder helpen op dit gebied. 

Lees meer...

 

Aan de slag met het thema 'Relatiegerichte zorg'

Jade en Julia gingen bij zorg- en revalidatiecentrum Hambos aan de slag met relatiegerichte zorg op de afdeling. "We wilden graag in kaart brengen hoe bewoners, naasten en medewerkers nu denken over de relatiegerichte zorg die geboden wordt op de afdeling. Daarna wilden we ook aanbevelingen doen over hoe we meer relatiegerichte zorg kunnen toepassen", vertelt Julia. Jade vult aan: "We liepen als verpleegkundige mee op de afdeling, maar besteedden ook een gedeelte van onze tijd aan het interviewen van bewoners, hun familieleden en onze collega's. We gebruikten daarbij een waarderende benadering: we vragen naar wat er al goed gaat en op welke manier we dat meer zouden kunnen doen." 

Lees meer...

 

Monitor Personeelssamenstelling Verpleeghuiszorg

In de ouderenzorg werd de laatste jaren veel gediscussieerd over de vraag wat de 'beste' of 'meest verantwoorde' personeelssamenstelling is. Op basis van ons onderzoek weten we dat hier geen eenduidig antwoord op te geven is. De wetenschappelijke basis voor een kwantitatieve bezettingsnorm voor verpleeghuizen ontbreekt. In samenwerking met het Trimbos-instituut hebben we diverse teams gevolgd in hun trajecten om te komen tot een verandering in personeelssamenstelling. De resultaten zijn te lezen in het rapport dat afgelopen zomer is gepubliceerd. 

Lees meer...

De kracht van het gesprek om je client 'echt' te horen

Aan het woord: Wies van der Heijden (21) over de afgelopen periode als student en lid van de clientenraad van het MUMC+. Ze hield zich bezig met het thema organisatieontwikkeling in het verpleeghuis. "Mijn persoonlijke interesse gaat in het bijzonder uit naar zaken rond persoonsgerichte zorg en hoe de organisatie hier invulling aan kan geven." 

Lees meer...