Nieuwsbrief 31 | AWO-ZL

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 31 | Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg

  
 
 
 

Inhoudsopgave

  • Smartglass gebruik komt in een stroomversnelling tijdens corona
  • "Het is aan ons het goede te behouden zodat we niet helemaal teruggaan naar voorheen."
  • Snelle overgang naar online onderwijs opent deuren voor de toekomst
  • "We waren enorm blij voor onze bewoners toen we hoorden dat we weer bezoek binnen mochten laten"
  • Resultaten van de monitoring bezoekregeling gepubliceerd
  • Hoe Nederlandse verpleeghuizen omgaan met COVID-19
  • Doe mee: Tekst-analyse in de langdurige ouderenzorg!
  • Symposium 2020 gaat helaas niet door
  • Een fijne zomer gewenst!

Smartglass gebruik komt in een stroomversnelling tijdens corona

Waar sommige zaken tot stilstand kwamen ten tijde van de coronacrisis, zoals onze onderzoeksactiviteiten binnen de verpleeghuizen, kwamen anderen in een stroomversnelling. Dat laatste gold voor het project smartglass van de AWO-ZL Kerngroep Zorgtechnologie. De smartglass oftewel 'slimme bril' maakt het mogelijk om tijdens zorgmomenten expertise op afstand in te schakelen. Een zorgmedewerker draagt deze bril die voorzien is van een camera tijdens de zorg voor een patient. Een deskundige zoals een arts of verpleegkundige kan zo op afstand meekijken en advies geven.

Lees meer...

"Het is aan ons het goede te behouden zodat we niet helemaal teruggaan naar voorheen."

Wijkverpleegkundigen hebben in de COVID-19 periode veelal een andere rolinvulling ervaren. Enerzijds lag de focus vooral op het primaire zorgproces maar anderzijds gaven ze aan dat leiderschap nodig was om ervoor te zorgen dat de juiste zorg op het juiste moment aan de client kon worden verleend. Prof. dr. Sandra Zwakhalen heeft vanuit de AWO-ZL samen met Prof. dr. Bianca Buurman (UNO-VUmc) en dr. Nienke Bleijenberg (HU) een verkenning uitgevoerd onder de ambassadeurs van de wijkverpleging. In korte tijd zijn er ongeveer 42 interviews gehouden na een oproep vanuit de Wetenschappelijke Tafel Wijkverpleging van het Wetenschappelijk College Verpleegkunde.

Lees meer...

 

Snelle overgang naar online onderwijs opent deuren voor de toekomst

Ook voor VISTA college heeft de coronacrisis gezorgd voor een versnelde vorm van digitaal onderwijs. "Online onderwijs stond al langer op de planning maar kwam nooit echt helemaal van de grond. Corona was dus de stok achter de deur om nu echt door te pakken. Het was heftig dit in zo een korte tijd te moeten doen, maar wel belangrijk om achterstand bij de studenten te voorkomen.", aldus Annette Bour docent Zorg (locatie Heerlen) en praktijk linking pin AWO-ZL.

Lees meer...

"We waren enorm blij voor onze bewoners toen we hoorden dat we weer bezoek binnen mochten laten"

"De coronacrisis had een flinke impact op ons werk. Buurtbewoners mochten het verpleeghuis niet meer in, dus mijn activiteiten voor het wijkcentrum kwamen op een lager pitje te staan. In het verpleeghuis zelf echter, werd er juist meer van me gevraagd. Doordat groepsactiviteiten niet langer konden doorgaan, en bewoners geen bezoek meer konden ontvangen, moest ik omschakelen naar meer individuele activiteiten." Vanaf maandag 11 mei werd er in 26 verpleeghuizen in Nederland weer beperkt bezoek mogelijk. Op proef, en onder strenge voorwaarden. Verpleeghuis De Dormig van MeanderGroep was een van deze 26 verpleeghuizen. Dagbestedingscoach Miriam Vanhommerig (50) aan het woord over het bezoekverbod en de versoepeling daarvan in haar verpleeghuis.

Lees meer...

 

Resultaten van de monitoring bezoekregeling gepubliceerd

Sinds 25 mei is bezoek toegestaan op alle verpleeghuislocaties die op vrijwillige basis aan de verruiming willen deelnemen en aan de gestelde voorwaarden kunnen voldoen. De gefaseerde en gecontroleerde aanpassing van de regeling wordt geevalueerd via een monitoring door de Academische Werkplaatsen Ouderenzorg. Deze is gericht op de compliance met de bezoekregeling, ervaringen in impact op het welbevinden van bewoners, hun naasten en medewerkers. 

Lees meer...

Hoe Nederlandse verpleeghuizen omgaan met COVID-19

Prof. dr. Jos Schols publiceerde samen met collega's van de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde (Verenso) en het Leiden University Medical Center (LUMC) een beschouwing over de omgang van de Nederlandse verpleeghuissector met COVID-19. Het artikel 'Schols, J.M.G.A., Poot, E.P., Nieuwenhuizen, N.M. & Achterberg, W.P. (2020) Dealing with COVID-19 in Dutch nursing homes' verscheen in The Journal of Nursing Home Research Sciences. Wat stond daarin?

Lees meer...

Doe mee: Tekst-analyse in de langdurige ouderenzorg!

Zou u ons willen helpen onze onderzoeksmethoden te verbeteren? Dat zouden wij erg op prijs stellen!

Wij willen u vragen om een aantal zinnen te lezen en dan aan te geven of u wat u leest als positief, negatief of neutraal beoordeelt. Meedoen kan gewoon vanuit thuis, achter uw computer. 

Doe mee met nieuw onderzoek http://awo-zl.nl/onderzoek-sentiment-analyse. Alvast bedankt!

Lees meer...

Symposium 2020 gaat helaas niet door

Het jaarlijkse AWO-ZL symposium voor onderzoekers, medewerkers, docenten en studenten in november is in overleg met de bestuurders van de partners geannuleerd. Het symposium zou dit jaar een nieuwe vorm krijgen vanwege de gegroeide AWO-ZL en daarmee het aantal deelnemers. Vorig jaar hebben we te veel mensen moeten teleurstellen voor deelname. Door het coronavirus en de effecten daarvan is besloten het symposium van 2020 niet door te laten gaan. Het eerstvolgende jaarlijkse symposium zal plaatsvinden in november 2021.


Een fijne zomer gewenst!

De Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg wenst u een fijne zomer!