Nieuwsbrief 30 | AWO-ZL

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 30 | Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg

  
 
 
 

Inhoudsopgave

  • Onderzoek naar verruiming van de bezoekregeling in verpleeghuizen
  • MBO & HBO aan de slag in de ouderenzorg
  • Een ervaring uit de AWO-ZL Zorgpool
  • Kennisontwikkeling COVID-19 thuiszorg
  • SANO start diverse onderzoeksprojecten gerelateerd aan coronacrisis
  • Deel jouw verhaal over de zorg voor mensen met dementie tijdens de coronacrisis
  • "Aan het Werk" - online onderwijs
  • Internationaal artikel COVID-19

Onderzoek naar verruiming van de bezoekregeling in verpleeghuizen

Sinds maandag 11 mei jongstleden worden weer bezoekers onder strikte voorwaarden toegelaten in 26 verpleeghuizen in Nederland. De Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO-ZL) volgt nauwgezet hoe dat gaat. Daarbij wordt vooral gekeken naar het welbevinden en de ervaringen van bewoners, familie en medewerkers. Maar ook hoe verpleeghuizen invulling geven aan de richtlijnen en de mate waarin iedereen zich daaraan houdt. Dat wordt allemaal gemonitord. 

Lees meer...

MBO & HBO aan de slag in de ouderenzorg

In de huidige coronacrisis zetten de AWO-ZL kennisinstellingen graag een tandje bij in de Limburgse ouderenzorg. Hogeschool Zuyd stelde HBO-V studenten in de gelegenheid om te ondersteunen in het coronacentrum Urmond. Zowel VISTA zorgcollege als Gilde Opleidingen zijn gestart met kortdurende opleidingen om studenten en medewerkers uit niet-zorg gerelateerde beroepen versneld klaar te stomen om ingezet te worden in de zorg.

Lees meer...

Een ervaring uit de AWO-ZL Zorgpool

"Dit is hoe ik dit jaar Pasen heb doorgebracht. Ziet er grappig uit - en ja, de bewoners van het verpleeghuis vonden het leuk - maar de waarheid is minder grappig. Zoals jullie allemaal weten, mogen bewoners in verpleeghuizen vanwege de Covid-19-uitbraak geen bezoekers krijgen of zelfs maar hun kamer verlaten. Ze eten alleen en brengen het grootste deel van de dag alleen door in hun kamer." zegt Johanna Rutten 

Lees meer...

Kennisontwikkeling COVID-19 thuiszorg

Ook in de thuiszorg worden medewerkers dagelijks geconfronteerd de gevolgen van Corona. Huishoudelijke hulpen, medewerkers in de thuiszorg, wijkverpleegkundigen en casemanagers komen dagelijks in contact met veel clienten en daarbij is vaak niet bekend of mensen met het virus zijn besmet of niet. Daarbij komt dat er lange tijd ook te weinig beschermingsmiddelen beschikbaar waren, waardoor medewerkers onder moeilijke en onzekere omstandigheden hun werk deden. Daarom kijkt de AWO-ZL ook hoe we meer kennis kunnen ontwikkelen over Covid-19 in de thuiszorg. 

Lees meer...

SANO start diverse onderzoeksprojecten gerelateerd aan coronacrisis

Op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) zijn de samenwerkende Academische Netwerken Ouderenzorg (SANO) gestart met verschillende onderzoeksprojecten gerelateerd aan de coronacrisis. Deze onderzoeken moeten ervoor zorgen dat we een beter zicht krijgen op de impact die het virus heeft binnen de langdurige zorg. Vanuit de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO-ZL) werken we mee aan verschillende van deze projecten. 

Lees meer...

Deel jouw verhaal over de zorg voor mensen met dementie tijdens de coronacrisis

Bestaande samenwerkingen komen soms in een stroomversnelling terecht tijdens de coronacrisis. Dat is het geval voor het DEDICATED project, gericht op het verbeteren van palliatieve zorg voor mensen met dementie. DEDICATED werkt aan een verhalenbundel over de zorg voor mensen met dementie tijdens de coronacrisis. Ook jij kunt jouw verhaal delen! 

Lees meer...

"Aan het Werk" - online onderwijs

En dan is het crisis en mag niemand de deur meer uit...Afgezien van de implicaties die het voor ons allen heeft in de persoonlijke sfeer en het stilleggen van de onderzoeksactiviteiten, heeft het ook een enorme invloed op het onderwijs. Een week voordat het blok ingericht moest zijn, hebben we als blokplanningsgroep het 3e jaars bachelor blok "Aan het Werk" binnen de richting "Beleid, Management en Evaluatie van Zorg" aan de Universiteit Maastricht volledig om moeten gooien. 

Lees meer...

Internationaal artikel COVID-19

Prof. dr. Jos Schols heeft meegeschreven aan een internationaal artikel over Covid-19. Daarin wordt ingegaan op de verschillende dilemma's en uitdagingen in verpleeghuizen. 

Lees meer...