Nieuwsbrief 21 | september 2018

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 21 Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg | september 2018

  
 
 
 

Symposium AWO 20 jaar

Met trots kunnen wij jullie meedelen dat het jubileumsymposium ter ere van het 20-jarige bestaan van de AWO steeds meer vorm krijgt. Naast dat prof. dr. Erik Scherder, drs. Kees van der Burg en prof. dr. Rianne Letschert zullen spreken, zal het hart van Guido's Orchestra (bekend van Symphonica in Rosso) ons deze dag muzikaal begeleiden. Klik op 'lees meer' voor informatie over het programma en aanmelden. Het symposium is gratis en voor iedereen toegankelijk, aanmelden is wel verplicht. 

Lees meer

AWO-ZL tekent consortiumovereenkomst

24 september ondertekenden Universiteit Maastricht, Zuyd Hogeschool, Gilde Zorgcollege en zeven Limburgse zorginstellingen (MeanderGroep, Mosae Zorggroep, Cicero Zorggroep, Vivantes, Envida, Zuyderland en Sevagram) de consortiumovereenkomst Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO-ZL). Deze overeenkomst is een bezegeling van twintig jaar werk.

Lees meer

Wijkverpleegkundigen en casemanagers dementie ondersteunen met een app

Op 19 september 2018 promoveerde Theresa Thoma-Lurken op haar proefschrift 'Innovating Long-Term Care for Older People; Development and Evaluation of a Decision Support App for Formal Caregivers in Community-Based Dementia Care'. Dit onderzoek was gericht op het verkrijgen van een overzicht van potentieel arbeidsbesparende en kwaliteitsverbeterende innovaties die ontwikkeld en/of toegepast worden binnen de Limburgse verplegings-/verzorgings- en thuiszorg (VVT) organisaties. 

Lees meer

Start Academische Werkplaats Ouderenzorg in Leeds

Van 5 tot 7 september jl. heeft een delegatie van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO-ZL) een bezoek gebracht aan de University of Leeds in Groot Britannie. Hier vond op 7 sept. jl. de officiele start plaats van het NICHE Leeds Living Lab, een samenwerking tussen de University of Leeds en Leeds Care Association, waar verschillende verpleeghuizen bij zijn aangesloten. Het partnerschap is opgericht naar model van onze Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO-ZL), waarbij senior onderzoekers direct samenwerken met mensen die wonen en werken in het verpleeghuis om gezamenlijk gebieden te identificeren waar wetenschappelijk onderzoek kan bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van leven en zorg in het verpleeghuis.

Lees meer

Informatieve factsheet over palliatieve zorg project: Dedicated

Tijdens het DEDICATED project, uitgevoerd vanuit de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg, wordt ingezet op een kwaliteitsverbetering van palliatieve zorg voor mensen met dementie en hun naasten. Hierover is nu een factsheet beschikbaar.

Lees meer

Symposium Naar een toekomstbestendige geriatrische revalidatiezorg in Zuid-Limburg

Vanuit de Academische Werkplaats Ouderenzorg wordt donderdag 22 november 2018 het middagsymposium 'Naar een toekomstbestendige geriatrische revalidatiezorg in Zuid-Limburg' georganiseerd.

Lees meer

Themabijeenkomst Palliatieve zorg voor mensen met dementie en hun naasten

Zorg in de laatste levensfase bij mensen met dementie en hun naasten is zeer complex. Er is soms weinig specifieke kennis bij zorgverleners en gebrek aan goede communicatie. In september 2017 is er een vierjarig project gestart binnen de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg, DEDICATED (Desired dementia care towards end of life). Dit project is gericht op kwaliteitsverbetering in deze palliatieve zorg bij mensen met dementie.

Vanuit het programma Persoonsvolgende zorg organiseert Zuyderland (penvoerder van het project) 4 oktober een bijeenkomst om te vertellen over dit project en hoe Zuyderland de palliatieve zorg voor mensen met dementie inricht. 

Lees meer

SANO Wetenschapsdag 2018

De Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid Limburg werkt samen met vijf landelijke netwerken, verenigd in SANO. Ieder jaar organiseren we gezamenlijk een wetenschapsdag die dit jaar in Groningen plaatsvindt. 

Het thema dit jaar is 'Methoden van wetenschappelijk onderzoek'.

Lees meer

AWO-ZL nu ook op LinkedIn en Facebook

De Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg is nu ook te vinden op Facebook en LinkedIn! Daarnaast zijn we ook te vinden via Twitter.