Nieuwsbrief 20 | juni 2018

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 20 Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg | juni 2018

  
 
 
 

Goed nieuws: structurele financiering Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft besloten om de zes Samenwerkende Academische Netwerken Ouderenzorg (SANO) structurele financiering te verlenen. De zes netwerken hebben al jaren een bewezen substantieel aandeel in de wetenschappelijke kennisontwikkeling in de langdurige ouderenzorg; denk hierbij aan het niet meer vastbinden van ouderen in verpleeghuizen. De aanvullende structurele financiering, die wordt uitgevoerd door ZonMw, levert naar verwachting nieuwe kennis op over bijvoorbeeld effecten van innovaties in de organisatie van de ouderenzorg, slimme aansluitingen op de arbeidsmarkt en verdere verbetering van de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. Deze nieuwe kennis komt landelijk beschikbaar voor alle verpleeghuizen in Nederland. 

Lees meer

Symposium AWO 20 jaar 14 december

De datum voor het jaarlijks symposium is bekend, namelijk vrijdag 14 december. Vanwege het jubileumjaar van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg, zal er dit jaar een speciale editie van het symposium zijn. Hierbij wordt het reguliere symposium, bedoeld voor onze medewerkers die in de ouderenzorg werkzaam zijn, gecombineerd met een publieksdag om zo ook andere geinteresseerden te informeren over de resultaten van onze projecten.
We kunnen al meedelen dat prof. dr. Erik Scherder (hoogleraar Neuropsychologie), drs. Kees van der Burg (directeur-generaal langdurige zorg VWS) en prof. dr. Rianne Letschert (Rector Magnificus) zullen spreken deze dag.

Lees meer

Je HBO-V opleiding afronden in de ouderenzorg?

Zuyd Hogeschool heeft samen met de zorgorganisaties van de AWO een HBO-V duaal scholingsprogramma opgezet. Hierdoor kunnen deze studenten hun opleiding afronden in de ouderenzorg en zijn daarna verzekerd van een vast contract. De ouderenzorg staat namelijk te springen om zorgtalent! Het werkveld biedt een brede uitdaging voor elke HBO-V student. Het gaat namelijk om inzicht in en het afstemmen van zorg, wonen en welzijn voor de client. En om innoveren, ondernemerschap en samenwerken met mantelzorgers, artsen, en andere disciplines. 

Lees meer

(Eerste) Resultaten Verpleeg(t)huis project gepresenteerd op vernieuwingscongres

De Academische Werkplaats Ouderenzorg doet met het Verpleeg(t)huis project mee aan de beweging van radicale vernieuwing verpleegzorg waarbinnen tientallen zorgorganisaties door het land werken en hun krachten bundelen. 

Lees meer

Drukbezochte bijeenkomst VAR

Op 3 april organiseerde Zuyderland Zorgcentra & Thuiszorg voor de tweede keer een Verpleegkundige Adviesraad (VAR) bijeenkomst. Deze vond plaats in zorgcentrum de Egthe te Echt. Het thema dat centraal stond was Wetenschap & Zorg. Tijdens deze bijeenkomst werden er drie projecten belicht die binnen de Academische Werkplaats Ouderenzorg (AWO) Zuid-Limburg worden uitgevoerd in samenwerking met Zuyderland: Verpleeg(t)huis, DAIly NURSE en Dedicated.

Lees meer

Veranderende zorg vergt professioneel leiderschap van wijkverpleegkundigen

Meander publiceerde in hun magazine Meander's een artikel over het Nurses in the Lead project. Meandergroep doet samen met Zuyderland mee aan dit project dat zich richt op thuiszorgmedewerkers en het versterken van hun professioneel leiderschap. 

Lees meer

Privacy wetgeving AVG

Zoals u weet is 25 mei jongstleden de AVG wet ingegaan. We houden het graag kort, maar krachtig. U heeft zich opgegeven voor onze nieuwsbrief door middel van het achterlaten van uw e-mailadres. Uw e-mailadres wordt enkel en alleen gebruikt voor het ontvangen van de nieuwsbrief Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg. We streven ernaar om elke 2 maanden u te voorzien van interessante en leuke informatie. Mocht u niet meer op de hoogte willen blijven, dan heeft u onderaan bij elke nieuwsbrief de mogelijkheid zich uit schrijven middels 'unsubscribe'. Uw e-mailadres wordt dan uit ons systeem verwijderd. U kunt zich te allen tijde uit- en inschrijven voor de nieuwsbrief. Heeft u vragen? Neem dan contact op met ouderenzorg@maastrichtuniversity.nl

 

Een fijne zomer gewenst!

De Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg wenst u een fijne zomer!