Nieuwsbrief 17 – Oktober 2017

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 17 Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg - Oktober 2017

  
 
 
 

Symposium Academische Werkplaats Ouderenzorg op 16 november 2017: Toekomst van de ouderenzorg: Werken met hart en ziel aan innovatie

Hoe ziet de toekomst van de ouderenzorg eruit? Hoewel niemand dit precies weet, zien we wel een aantal trends. Daarnaast zien we ook dat de arbeidsmarkt veranderd. Er zijn minder mensen beschikbaar en aan hen worden andere eisen gesteld. Goede kwaliteit van zorg komt pas echt tot stand in een gelijkwaardige zorgrelatie tussen ouderen en professionals, waarbij het primair om de bijdrage aan de levenskwaliteit van ouderen. Hoe kunnen we dit tot stand laten komen, voor nu en in de toekomst? Antwoorden hierop kunnen we vinden op het gebied van technologie, sociale innovaties of in het anders opleiden van medewerkers.

Graag willen we het jaarlijks symposium van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg op 16 november gebruiken om samen met medewerkers, die actief zijn in de thuiszorg of verpleeghuiszorg van gedachten te wisselen en antwoorden te formuleren welke acties we kunnen ondernemen om ook in de toekomst goede zorg te kunnen blijven bieden.

Lees meer

19 oktober 2017 middagsymposium: 'Warme zorg voor mensen met dementie'

Onderzoek heeft aangetoond dat zorgboerderijen een mooie toevoeging zijn op de bestaande dementiezorg en een alternatief bieden ten opzichte van reguliere verpleeghuiszorg.

Op 19 oktober zal onderzoeker Bram de Boer promoveren op zijn onderzoek over zorgboerderijen. Voorafgaande aan zijn promotie zal er een middagsymposium plaatsvinden over ''Warme zorg voor mensen met dementie'. Hierin wordt ingegaan op wat warme zorg precies is en hoe we de zorg vanuit clientperspectief in kaart kunnen brengen. Er zal gesproken worden over kleinschalig wonen in Duitsland, en de zorgboerderij voor mensen met dementie. Zowel onderzoek als praktijk komen aan bod.

U bent van harte welkom bij de openbare verdediging van Bram, indien u naar het symposium wilt komen, kunt u zich inschrijven door op Lees meer te klikken.

Lees meer

Ontwikkeling zorgpad geriatrische revalidatiezorg

Voor een betere afstemming van zorg tussen ziekenhuis, geriatrische revalidatiezorg en eerstelijns zorgaanbieders is er een zorgpad ontwikkeld voor de geriatrische revalidatiezorg (GRZ). Met dit zorgpad wordt beoogd de kwaliteit, doelmatigheid en samenhang in de geriatrische revalidatiezorg te verbeteren.

Op 8 september 2017 promoveerde Irma Everink op haar onderzoek over het zorgpad geriatrische revalidatiezorg. Zij heeft tijdens haar onderzoek het zorgpad GRZ ontwikkeld, geimplementeerd en geevalueerd. 

Op 11 oktober wordt het zorgpad gepresenteerd op het Studio GRZ congres/expeditie. Klik hier voor meer informatie. 

Lees meer

Aan het woord: onderzoeker Vincent Moermans over onvrijwillige zorg in de thuissituatie in Vlaanderen

Vincent Moermans is sinds september 2016 een dag per week als onderzoeker verbonden aan de Academische Werkplaats Ouderenzorg. Vincent is afgestudeerd bachelor in verpleegkunde en ergotherapie en heeft de master Health Policy and Innovation Management aan de Universiteit Maastricht gevolgd. Vanuit zijn studie achtergrond en zijn werk als wijkverpleegkundige in Belgie, ziet Vincent kansen om praktijk en onderzoek tussen beide landen te verbinden en tools te kunnen bieden. Hiermee kan onvrijwillige zorg worden voorkomen of worden verminderd waar zowel de patient, zijn mantelzorger, omgeving en professionele zorgverleners zich goed bij voelen.

Lees meer