Nieuwsbrief 15 - Juni 2017

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 15 Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg - Juni 2017

  
 
 
 

Meer inzicht in personele bezetting verpleeghuizen

Op 12 april 2017 promoveerde Ramona Backhaus op het proefschrift Thinking beyond Numbers. Personele inzet en kwaliteit van zorg in verpleeghuizen. De resultaten van het proefschrift kunnen worden gebruikt voor de verdere doorontwikkeling van het recent verschenen kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Verschillende deelstudies uit het proefschrift werden reeds beschreven in ons rapport 'Meer is niet per se beter'. 

Lees meer

Grootschalig onderzoek naar kwaliteitsverbetering van zorg in laatste levensfase van mensen met dementie en hun naasten

Met dit project worden praktijk, onderwijs en onderzoek op elkaar afgestemd. Vanuit praktijkvragen wordt er een 'competentie toolkit' ontwikkeld en geimplementeerd. Hiermee leren zorgverleners tijdig over het naderende levenseinde in gesprek te gaan met de patient en familie. Daarna wordt er een praktische samenwerkingsstrategie opgezet, gericht op thuis- en verpleeghuiszorg.

In september gaat dit vierjarig project, waarvan Zuyderland Zorgcentra penvoerder is, officieel van start. Voor het project is 1 miljoen euro beschikbaar gesteld door ZonMw, het instituut dat gezondheidsonderzoek stimuleert. 

Lees meer

Werkbezoek My Home Life

Vanuit de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg is er begin mei, samen met beleidsmedewerkers, managers en verpleegkundigen van de aangesloten zorgorganisaties, een werkbezoek gebracht aan Engeland en Schotland om het My Home Life (MHL) programma in de praktijk te zien. 

My Home Life heeft als visie "A world where all care homes for older people are great places to live, die, visit and work". Uniek aan dit programma is een positieve, luisterende benadering waarin niet alleen bewoners en mantelzorgers centraal staan, maar ook iedereen die in een ouderenzorgorganisatie werkt.

Lees meer

Samenwerken aan invulling kwaliteitskader verpleeghuiszorg

De zorgorganisaties binnen de Academische Werkplaats Zuid-Limburg (AWO) hebben besloten samen te werken bij de invulling en uitwerking van het nieuwe kwaliteitskader verpleeghuiszorg.

Een belangrijk vertrekpunt is dat het nieuwe kader niet 'het nieuwe afvinklijstje' moet worden. Gekeken wordt hoe het kwaliteitskader kan worden uitgewerkt om beter inzicht te krijgen in de zorgkwaliteit, zo dat die kan worden geoptimaliseerd.

Lees meer

Publieksmiddag ouderenzorg voor burgers

* Hoe staat het met onze ouderenzorg?
* Wat gaat er goed en wat kan er beter?
* Welke oplossingen bestaan er voor uitdagingen in de zorg?

Op deze vragen werd ingegaan tijdens de publieksmiddag op 11 maart 2017 die de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg organiseerde voor de gemeenschap.

 

Lees meer