Nieuwsbrief 13 - november 2016

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 13 Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid Limburg - november 2016

  
 
 
 

Symposium AWO | 11 november 2016 | Schaamte of Trots? Werken in de ouderenzorg anno 2016

Op 11 november 2016 vindt voor het zesde jaar op rij het jaarlijkse symposium van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg plaats. Het thema is 'Schaamte of trots? Werken in de ouderenzorg anno 2016'.

U kunt nog inschrijven tot 9 november.

lees meer

Stefanie Linssen in gesprek met koningin Maxima en staatsecretaris van Rijn, over de rol van HBO-verpleegkundigen in de ouderenzorg

Na de officiele opening van het vierdaagse European Nursing  Congress in Rotterdam op 4 oktober jl. sprak Prof. Jan Hamers in informele kring , samen met twee verpleegkundigen, afzonderlijk met de staatsecretaris van VWS, Martin van Rijn en koningin Maxima.

Een van die verpleegkundigen was Stefanie Linssen, die als HBO-VGG verpleegkundige sinds 2009 werkzaam is in het verpleeghuis Luckerheide te Kerkrade behorende bij de MeanderGroep Zuid-Limburg en actief is binnen de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg.

lees meer

European Nursing Congres

Vele verpleegkundigen en andere professionals bezochten van 4 - 7 oktober jl. het 5e Europees congres voor Verpleegkunde getiteld 'Caring for Older People: How can we do the right things right?' bezocht.

Het congres stimuleert internationale kennisuitwisseling en versterking van de verpleegkundige professie door wetenschap, innovatie, onderwijs en praktijk met elkaar te verbinden. Onderwerpen als verpleegkundig leiderschap, basiszorgproblemen, kwaliteit van zorg, transitie uitdagingen in de keten van zorg, zorgtechnologie, en de rol mantelzorg in de toekomst kwamen aan bod. 

lees meer

Internationale artikelen van Maastrichtse onderzoekers over onvrijwillige zorg

Met de invoering van bandenloze zorg zijn de Limburgse ouderenzorgorganisaties koploper in Nederland en het buitenland. De bandenloze zorg in verpleeghuizen laat zien dat er al veel bereikt is in de ouderenzorg. Het thema vrijheidsbeperking is en blijft binnen de werkplaats een belangrijk aandachtsveld.  Nieuwe onderzoeken richten zich op onvrijwillige zorg en vrijheidsbeperkende maatregelen in de thuissituatie. 

lees meer

Onderwijs in de praktijk: studenten met praktijkcase onvrijwillige zorg aan de slag

Binnen de werkplaats werken onderzoekers en studenten samen met de mensen uit het werkveld om oplossingen voor de problemen van de toekomst te bedenken, en deze vervolgens te toetsen. Studenten van de bachelor Health Sciences van de Universiteit Maastricht zijn aan het werk gezet met het praktijkthema onvrijwillige zorg.  Onvrijwillige zorg is zorg waar de persoon met dementie geen toestemming voor geeft en/of zich tegen verzet. 

lees meer

Doorlopende goede zorg voor kwetsbare ouderen: van ziekenhuis naar huis

Hoe kunnen we bij kwetsbare ouderen de negatieve gevolgen van een ziekenhuisopname zoveel mogelijk voorkomen en hen zo goed mogelijk ondersteunen als zij weer thuis komen? Deze vraag staat centraal in het project "In Verbinding". Screening bij opname, een reactiverend behandelingsplan, adequate afstemming en coordinatie tijdens de opname en bij ontslag zouden kunnen bijdragen aan optimale zorg voor kwetsbare ouderen. 

lees meer