Nieuwsbrief 11

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 11 Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid Limburg

  
 
 
 

29 april: Symposium 'Innovaties in de Dementiezorg'

Op 29 april organiseert de Academische Werkplaats Ouderenzorg een (gratis) middagsymposium van 12.00 - 15.00 uur met als thema 'Innovaties in de Dementiezorg'. Wat is belangrijk voor een goede kwaliteit van leven voor mensen met dementie? En wat kunnen verzorgenden en verpleegkundigen hierin betekenen? Aansluitend vindt om 16.00 uur de promotieplechtigheid van Hanneke Beerens plaats.

Lees meer

Deuren 'Zorg Innovatie Atelier' staan open: samen een kwaliteitsslag maken

Vivantes aan het woord over de noodzaak van zorgvernieuwing.
In mei opent Vivantes in woonzorgcentrum Aelserhof in Elsloo een 'Zorg Innovatie Atelier' (ZIA), een kweekplaats voor de ontwikkeling van de nieuwe zorgconcepten voor de toekomst. Een bruisende proeftuin, een plek waar nieuwe zorginnovaties worden bedacht, uitgetest en doorontwikkeld. Maar ook een plek waar zorgmedewerkers, ondernemers, onderwijsorganisaties, woningcorporaties, kennisinstituten, WMO-ambtenaren en clienten veel van elkaar kunnen leren om voor minder geld meer zorgkwaliteit te leveren. Tom Brandsma, adviseur zorgvernieuwing bij Vivantes, legt uit hoe belangrijk zorgvernieuwing is in een tijd waarin Nederlandse zorginstellingen 'meer met minder' moeten doen en de interessante ontwikkeling die zorgtechnologie doormaakt.
Lees meer

Gewenste zorg in de laatste levensfase

Een unieke samenwerking in de Westelijke Mijnstreek tussen 15 huisartsen, 11 specialisten van de poli Oncologie en Geriatrie van het Zuyderland Medisch Centrum en 8 apothekers, maken het voor patienten die in de laatste levensfase verkeren mogelijk om hun gewenste zorg te ontvangen. Deze pilot wordt momenteel uitgevoerd en onderzocht. Dr. Judith Meijers, senior-onderzoeker van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg en beleidsadviseur Zuyderland Medisch Centrum vertelt over het project Gewenste zorg in de laatste levensfase in de Westelijke Mijnstreek.

Lees meer

ALHTOUR project van start

In het ALHTOUR project heeft de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg een voorbeeldfunctie voor de ontwikkeling van een 'living lab' voor gezondheidstoerisme in Portugal.Op 8 maart 2016 vond in Lissabon de startbijeenkomst plaats van het ALHTOUR project. Dit  project richt zicht op het versterken en stimuleren van technologische innovaties, toegepast op de het gezondheidstoerisme in Portugal.

Lees meer

Noteer alvast! Wetenschapsdag 3 juni 2016

Graag verwelkomen de Academische Netwerken Ouderenzorg u dit jaar in Maastricht voor de Wetenschapsdag. Reserveer alvast 3 juni 2016 in uw agenda!

Lees meer