15 May
2020

En dan is het crisis en mag niemand de deur meer uit…Afgezien van de implicaties die het voor ons allen heeft in de persoonlijke sfeer en het stilleggen van de onderzoeksactiviteiten, heeft het ook

15 May
2020

Sinds maandag 11 mei jongstleden worden weer bezoekers onder strikte voorwaarden toegelaten in 26 verpleeghuizen in Nederland.

15 May
2020

Ook in de thuiszorg worden medewerkers dagelijks geconfronteerd de gevolgen van Corona.

15 May
2020

Prof. dr. Jos Schols heeft meegeschreven aan een internationaal artikel over Covid-19. Daarin wordt ingegaan op de verschillende dillemma’s en uitdagingen in verpleeghuizen.

15 May
2020

De projectmedewerkers van DEDICATED werken aan een verhalenbundel over de zorg voor mensen met dementie tijdens de coronacrisis.

15 May
2020

Door het Coronavirus (COVID-19) is de druk op de ouderenzorg in thuiszorg en verpleeghuizen heel groot.

15 May
2020

De druk op de ouderenzorg is flink toegenomen tijdens de coronacrisis. Enerzijds bestaat er de angst dat cliënten en bewoners besmet kunnen raken.

15 May
2020

Op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) zijn de samenwerkende Academische Netwerken Ouderenzorg (SANO) gestart met verschillende onderzoeksprojecten gerelateerd

11 May
2020

Per 1 mei 2020 is prof. Jos Schols, hoogleraar ouderengeneeskunde aan de UM, benoemd tot visiting professor aan de Vrije Universiteit Brussel. 

22 April
2020

Het smartglass project van AWO-ZL Kerngroep Zorgtechnologie raakt in een stroomversnelling door de corona crisis. 

Pages