16 December
2020

Met ingang van 1 november 2020 is prof. dr. Hilde Verbeek benoemd tot lid van de Raad voor Medische Wetenschappen (RMW) voor een periode van drie jaar.

16 December
2020

De AWO-ZL organiseerde haar eerste webinar op 3 november in samenwerking met UKON (Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen).

01 December
2020

Op vrijdag 4 december verdedigde Linda Hoek haar proefschrift 'Change begins with choice. Supporting the autonomy of nursing home residents with dementia through partnership.' met succes.

21 October
2020

Sinds de verruiming van het bezoekverbod afgelopen juni worden 76 verpleeghuislocaties in Nederland gevolgd via een zogenoemde monitorstudie door de Academische Werkplaatsen Ouderenzorg van UM en h

15 October
2020

Deze zomer studeerde Joyce Lochs af als 1 van de eerste 9 deelnemers aan de opleiding HBO-Verpleegkunde duaal Ouderenzorg te Zuyd Hogeschool.

15 October
2020

Tijdens hun HBO-V stage gingen Jade en Julia aan de slag met relatiegerichte zorg op de afdeling.

15 October
2020

Katya Sion en collega’s publiceerden onlangs de resultaten van hun onderzoek naar de haalbaarheid & validiteit van ‘Ruimte voor Zorg’ in International Journal of Environmental Research and Publ

15 October
2020

Aan het woord: Wies van der Heijden (21) over de afgelopen periode als student en lid van de cliëntenraad van het MUMC+.

15 October
2020

In de ouderenzorg werd de laatste jaren veel gediscussieerd over de vraag wat de 'beste' of 'meest verantwoorde' personeelssamenstelling is.

Pages