06 March
2015

Zorginstellingen passen innovaties veelal lukraak toe.

02 March
2015

Veel Limburgse verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties (VVT) zijn innovatief bezig om de kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen, maar ze weten te weinig van elkaars activiteiten af

16 January
2015

Op 16 januari 2015 heeft de Universiteit Maastricht een eredoctoraat uitgereikt aan Frans Timmermans voor de uitzonderlijke bijdragen die hij, direct of indirect, heeft geleverd aan academisch onde

16 January
2015

 'Op de kaart gezet; twaalf projecten van ZonMw' is een uitgave van ZonMw waarin het project Nurses on the Move wordt belicht (pag. 59).

14 January
2015

Op 14 januari 2015 werd in Amsterdam vanuit Samenwerkende Academische Netwerken Ouderenzorg (SANO) een nationale wetenschapsdag georganiseerd.

14 January
2015

Veel oude mensen zijn bang om te vallen. Die angst alleen al beperkt hen in hun doen en laten. Terwijl ouderen vaak meer kunnen dan zij - en wij - denken.

11 December
2014
Tijdschrift voor Verzorgenden, 5 december 2014:  
11 December
2014

De medewerkers van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg wensen u een gelukkig kerstfeest en een gezond en succesvol 2015!

05 December
2014

Bijna de helft van de thuiswonende dementerenden heeft te maken met een vorm van vrijheidsbeperking.

04 December
2014

HET BETOOG Lokale en landelijke overheid moeten ook burgers raadplegen bij veranderingen in de zorg voor ouderen door Jos Schols. De ouderenzorg zal veranderen; daar ontkomen we niet meer aan.

Pages