Niets lijkt meer zoals het was. De coronapandemie en de maatregelen daartegen hebben de wereld op zijn kop gezet. Zeker ook in verpleeghuizen.

Van 1998 tot nu hebben vele ouderen, hun naasten, medewerkers, bestuurders, onderzoekers en docenten bijgedragen aan het goede werk dat in en vanuit de AWO-L verzet wordt.

01 September
2021

Werd ze van huis uit gestimuleerd om zo hoog mogelijk te mikken? Niet bepaald, nee. Omgekeerd: werd haar veel in de weg gelegd? Ook niet.

13 July
2021

Prof. dr. Hilde Verbeek ontving 13 juli de prestigieuze VIDI onderzoeksbeurs.

12 July
2021

Hilde Verbeek is 1 februari 2020 benoemd tot Hoogleraar Zorgomgeving voo

Oratie Een huis, een thuis? Hoe de zorgomgeving bijdraagt aan het dagelijks leven van kwetsbare ouderen

01 July
2021

De Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg wenst u een fijne zomer!

14 June
2021

Maandag 14 juni verdedigde onderzoeker Angela Mengelers haar proefschrift "To risk or to restrain ? Involuntary treatment use in people with dementia living at home" succesvol. 

28 April
2021

Onderzoek van Stichting Land van Horne, Universiteit Maastricht en Stichting PAMM toont aan dat het belangrijk is om in te zetten op heldere communicatie en emotionele ondersteuning van zorgmedewer

28 April
2021

Onderzoekers van de AWO-L hebben een Award ontvangen van het Amerikaanse wetenschappelijk tijdschrift JAMDA voor een artikel dat zij in 2020 hebben geschreven over de impact van COVID-19 in verplee

28 April
2021

Al bijna een jaar lang worden 76 verpleeghuislocaties in Nederland gevolgd via de monitor door de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg en het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen.

Pages