Net Promotor Score

De Net Promotor Score (NPS) is een meting die wordt gebruikt om cliënttevredenheid te meten. Er wordt door bewoners en naasten individueel antwoord gegeven op één vraag “Zou u dit verpleeghuis bij uw vrienden en familie aanbevelen?” Sinds 2017 is deze meting de minimale eis vanuit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg om cliëntenervaringen te meten binnen de verpleeghuiszorg. De Academische Werkplaats Ouderenzorg gaat in november en december op verschillende zorglocaties de NPS score meten.

Als u binnen de zorgorganisatie wordt benaderd door een van onze onderzoekers, hopen wij op uw medewerking. Medewerking zal op geen enkele manier invloed hebben op de zorg- en dienstverlening die u of uw naaste ontvangt. Het verwerken van de antwoorden uit dit onderzoek zal anoniem plaatsvinden. U heeft uiteraard alle recht om niet deel te nemen als u wordt benaderd door een van onze onderzoekers.